Trắc nghiệm So sánh ẩn dụ và hoán dụ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ẩn dụ và hoán dụ là một biện pháp nghệ thuật giống nhau, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Đâu là nhận xét đúng về ẩn dụ?

 • A

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đồng

 • B

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đương

 • C

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương cận

 • D

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương quan

Câu 3 :

Đâu là nhận xét đúng về hoán dụ?

 • A

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đồng

 • B

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đương

 • C

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương cận

 • D

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương quan

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét sau đúng hay sai?

Ẩn dụ và hoán dụ đều có tác dụng làm tăng tính chân thật cho lời văn, biểu đạt cảm xúc

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

 Bản chất của ẩn dụ và hoán dụ là gì?

Sự chuyển đổi tên gọi

Phóng đại sự vật

Làm thay đổi bản chất sự vật

Dựa trên quy luật liên tưởng

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biện pháp nào dưới đây được ví là một phép so sánh ngầm?

Ẩn dụ

Hoán dụ

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong những ví dụ sau, ví dụ nào chứa biện pháp tu từ ẩn dụ?

Bông hoa có mùi thơm rất ngọt

Bố tôi hiền như một ông Bụt

Cuối lớp tôi có một chú vẹt chuyên bày trò

Cả phòng học lắng nghe cô giáo giảng bài

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định các từ ngữ hoán dụ trong ví dụ dưới đây:

Áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hằng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày.

(Covid nhanh đi đi – Huyền Tâm Môn)

Áo trắng

Đôi vai

Niềm tin

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn thơ dưới đây sử dụng phép ẩn dụ hay hoán dụ?

Mong ngày mai sau mưa trời lại nắng 

Sài Gòn lại cười ôm trọn tình thân 

Ngành Y tiên phong khi Tổ quốc cần 

Diệt COVID như ngày xưa cha ông mình dẹp giặc

 (GS.TS.BS Nguyễn Đức Công)

Ẩn dụ

Hoán dụ

Cả ẩn dụ và hoán dụ

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tìm câu thơ chứa phép tu từ ẩn dụ trong đoạn thơ dưới đây?

Con nợ Mẹ những ngày tháng xa xanh

Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo

Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo

Để bây giờ con có cả tươi xanh…

(Nguyễn Văn Thu)

Con nợ Mẹ những ngày tháng xa xanh

Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo

Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo

Để bây giờ con có cả tươi xanh…

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ẩn dụ và hoán dụ là một biện pháp nghệ thuật giống nhau, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết so sánh ẩn dụ và hoán dụ

Lời giải chi tiết :

Ẩn dụ và hoán dụ là hai biện pháp nghệ thuật khác nhau.

Câu 2 :

Đâu là nhận xét đúng về ẩn dụ?

 • A

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đồng

 • B

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đương

 • C

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương cận

 • D

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương quan

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ẩn dụ là gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đồng

Câu 3 :

Đâu là nhận xét đúng về hoán dụ?

 • A

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đồng

 • B

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương đương

 • C

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương cận

 • D

  Gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương quan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoán dụ là gọi sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa vào sự tương cận

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét sau đúng hay sai?

Ẩn dụ và hoán dụ đều có tác dụng làm tăng tính chân thật cho lời văn, biểu đạt cảm xúc

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác dụng của ẩn dụ và hoán dụ: Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho lời văn, biểu đạt cảm xúc chứ không phải tính chân thực.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

 Bản chất của ẩn dụ và hoán dụ là gì?

Sự chuyển đổi tên gọi

Phóng đại sự vật

Làm thay đổi bản chất sự vật

Dựa trên quy luật liên tưởng

Đáp án

Sự chuyển đổi tên gọi

Dựa trên quy luật liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Bản chất của ẩn dụ và hoán dụ là:

- Gọi sự vật hiện tượng bằng một tên gọi khác.

- Cùng dựa trên quy luật liên tưởng.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Biện pháp nào dưới đây được ví là một phép so sánh ngầm?

Ẩn dụ

Hoán dụ

Đáp án

Ẩn dụ

Hoán dụ

Lời giải chi tiết :

Ẩn dụ được ví là phép so sánh ngầm.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong những ví dụ sau, ví dụ nào chứa biện pháp tu từ ẩn dụ?

Bông hoa có mùi thơm rất ngọt

Bố tôi hiền như một ông Bụt

Cuối lớp tôi có một chú vẹt chuyên bày trò

Cả phòng học lắng nghe cô giáo giảng bài

Đáp án

Bông hoa có mùi thơm rất ngọt

Cuối lớp tôi có một chú vẹt chuyên bày trò

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phân biệt ẩn dụ và hoán dụ để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Những câu chứa phép ẩn dụ:

- Bông hoa có mùi thơm rất ngọt: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (khứu giác -> vị giác).

- Cuối lớp tôi có một chú vẹt chuyên bày trò: ẩn dụ phẩm chất (chú vẹt dùng chỉ cậu học sinh nói nhiều).

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định các từ ngữ hoán dụ trong ví dụ dưới đây:

Áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hằng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày.

(Covid nhanh đi đi – Huyền Tâm Môn)

Áo trắng

Đôi vai

Niềm tin

Đáp án

Áo trắng

Đôi vai

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phân biệt ẩn dụ và hoán dụ để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hằng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày: từ ngữ áo trắngđôi vai trong ví dụ trên đều là hoán dụ lấy bộ phận để chỉ toàn thể (những y, bác sĩ đang trong tuyến đầu chống đại dịch Covid tại Việt Nam)

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn thơ dưới đây sử dụng phép ẩn dụ hay hoán dụ?

Mong ngày mai sau mưa trời lại nắng 

Sài Gòn lại cười ôm trọn tình thân 

Ngành Y tiên phong khi Tổ quốc cần 

Diệt COVID như ngày xưa cha ông mình dẹp giặc

 (GS.TS.BS Nguyễn Đức Công)

Ẩn dụ

Hoán dụ

Cả ẩn dụ và hoán dụ

Đáp án

Cả ẩn dụ và hoán dụ

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phân biệt ẩn dụ và hoán dụ để trả lời

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên sử dụng cả phép ẩn dụ và hoán dụ:

- Ẩn dụ: sau mưa trời lại nắng – những dịch bệnh qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân Sài Gòn.

- Hoán dụ:

+ Sài Gòn: những người dân sống ở Sài Gòn.

+ Ngành y: nói về các y bách sĩ.

+ Tổ quốc: nói về nhân dân Việt Nam

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tìm câu thơ chứa phép tu từ ẩn dụ trong đoạn thơ dưới đây?

Con nợ Mẹ những ngày tháng xa xanh

Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo

Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo

Để bây giờ con có cả tươi xanh…

(Nguyễn Văn Thu)

Con nợ Mẹ những ngày tháng xa xanh

Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo

Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo

Để bây giờ con có cả tươi xanh…

Đáp án

Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo

Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo

Để bây giờ con có cả tươi xanh…

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn thơ trên, ba câu thơ cuối đều chứa phép ẩn dụ:

- Xe đời nặng chỉ một mình Mẹ kéo: ẩn dụ cho những nặng nhọc, khó khăn của cuộc đơi.

- Đâu biết Mẹ kéo về mình khô héo: những thiệt thòi, vất vả.

- Để bây giờ con có cả tươi xanh: tương lai rạng rỡ, thuận lợi của người con.

close