Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Con muốn làm một cái cây Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong văn bản Con muốn làm một cái cây?

 • A

  Ông nội

 • B

  Bà nội

 • C

  Bố

 • D

  Bé Bum

Câu 2 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, ông nội đã trồng cây gì cho cậu bé Bum?

 • A

  Cây na

 • B

  Cây ổi

 • C

  Cây chuối

 • D

  Cây táo

Câu 3 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, ông nội đã trồng cây ổi cho Bum khi nào?

 • A

  Lúc cậu bé chưa chào đời

 • B

  Khi Bum vừa chào đời

 • C

  Khi Bum bắt đầu đi học

 • D

  Khi Bum lên lớp ba

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là nhận xét đúng nhất về người ông trong văn bản Con muốn làm một cái cây?

Nghiêm nghị đối với con cháu

Khéo léo và có nhiều kiến thức về cây cối

Hiền lành, yêu thương con cháu

Câu 5 :

Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Nhưng rồi có thể vì mẹ cứ cằn nhằn khiến cây rác tai quá, ngày kia, những chùm quả bé xí xi như nút áo bỗng xuất hiện trên cây.

(Con muốn làm một cái cây, Võ Thu Hương)

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Liệt kê

Câu 6 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, bé Bum đã có thái độ thế nào đối với cây ổi ông trồng?

 • A

  Yêu quý, tự hào và luôn khoe về cây

 • B

  Thích ăn ổi nhưng muốn được ông trồng thêm cây khác

 • C

  Không quan tâm đến cây

 • D

  Buồn vì cây ổi không kết quả

Câu 7 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, bé Bum đã viết ước muốn gì trong bài văn của mình?

 • A

  Muốn trồng một vườn cây

 • B

  Muốn trồng một cây ổi

 • C

  Muốn làm một cây ổi

 • D

  Muốn ăn một trái ổi

Câu 8 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, tại sao cây ổi không còn nữa trong nhà Bum?

 • A

  Bố mẹ chặt đi để trồng cây khác

 • B

  Bố mẹ chuyển công tác

 • C

  Cây bị chết do thiếu dinh dưỡng

 • D

  Bố mẹ chặt vì cây không ra quả

Câu 9 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, tại sao bố mẹ lại trồng cây ổi cho Bum?

 • A

  Vì bố mẹ thích ăn ổi

 • B

  Vì bố mẹ nhớ ông nội

 • C

  Vì cây ổi có hương thơm dịu

 • D

  Vì hiểu được mong muốn của Bum

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu văn nào thể hiện rõ nhất cảm xúc của Bum khi được bố mẹ trồng cây ổi trong sân nhà?

Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước

Phố cũ và phố mới thực ra sẽ chẳng cách xa khi mà vẫn nhớ về nhau

Và vì thế, lâu thật lâu rồi nó không có dịp gặp lại cái cây ấy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật nào không xuất hiện trong văn bản Con muốn làm một cái cây?

 • A

  Ông nội

 • B

  Bà nội

 • C

  Bố

 • D

  Bé Bum

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhân vật bà nội không xuất hiện trong văn bản Con muốn làm một cái cây

Câu 2 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, ông nội đã trồng cây gì cho cậu bé Bum?

 • A

  Cây na

 • B

  Cây ổi

 • C

  Cây chuối

 • D

  Cây táo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông nội đã trồng cây ổi cho Bum.

Câu 3 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, ông nội đã trồng cây ổi cho Bum khi nào?

 • A

  Lúc cậu bé chưa chào đời

 • B

  Khi Bum vừa chào đời

 • C

  Khi Bum bắt đầu đi học

 • D

  Khi Bum lên lớp ba

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ông nội đã trồng cây ổi cho Bum khi cậu bé chưa chào đời.

Lời giải chi tiết :

Ông nội đã trồng cây ổi cho Bum khi cậu bé chưa chào đời.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là nhận xét đúng nhất về người ông trong văn bản Con muốn làm một cái cây?

Nghiêm nghị đối với con cháu

Khéo léo và có nhiều kiến thức về cây cối

Hiền lành, yêu thương con cháu

Đáp án

Hiền lành, yêu thương con cháu

Lời giải chi tiết :

Ông nội là người hiền lành, yêu thương con cháu.

Câu 5 :

Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Nhưng rồi có thể vì mẹ cứ cằn nhằn khiến cây rác tai quá, ngày kia, những chùm quả bé xí xi như nút áo bỗng xuất hiện trên cây.

(Con muốn làm một cái cây, Võ Thu Hương)

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện pháp so sánh:

- So sánh: những chùm quả bé xí xi như nút áo

Câu 6 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, bé Bum đã có thái độ thế nào đối với cây ổi ông trồng?

 • A

  Yêu quý, tự hào và luôn khoe về cây

 • B

  Thích ăn ổi nhưng muốn được ông trồng thêm cây khác

 • C

  Không quan tâm đến cây

 • D

  Buồn vì cây ổi không kết quả

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bé Bum đã vô cùng yêu quý cây ổi mà ông nội dành cho mình.

Câu 7 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, bé Bum đã viết ước muốn gì trong bài văn của mình?

 • A

  Muốn trồng một vườn cây

 • B

  Muốn trồng một cây ổi

 • C

  Muốn làm một cây ổi

 • D

  Muốn ăn một trái ổi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bé Bum đã mong muốn mình được làm một cái cây.

Câu 8 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, tại sao cây ổi không còn nữa trong nhà Bum?

 • A

  Bố mẹ chặt đi để trồng cây khác

 • B

  Bố mẹ chuyển công tác

 • C

  Cây bị chết do thiếu dinh dưỡng

 • D

  Bố mẹ chặt vì cây không ra quả

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cây ổi không còn vì bố mẹ chuyển công tác đi nơi khác.

Câu 9 :

Trong văn bản Con muốn làm một cái cây, tại sao bố mẹ lại trồng cây ổi cho Bum?

 • A

  Vì bố mẹ thích ăn ổi

 • B

  Vì bố mẹ nhớ ông nội

 • C

  Vì cây ổi có hương thơm dịu

 • D

  Vì hiểu được mong muốn của Bum

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bố mẹ đã trồng cây ổi vì hiểu được mong muốn của Bum.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu văn nào thể hiện rõ nhất cảm xúc của Bum khi được bố mẹ trồng cây ổi trong sân nhà?

Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước

Phố cũ và phố mới thực ra sẽ chẳng cách xa khi mà vẫn nhớ về nhau

Và vì thế, lâu thật lâu rồi nó không có dịp gặp lại cái cây ấy

Đáp án

Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước

Lời giải chi tiết :

Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước là câu văn thể hiện rõ nhất cảm xúc của Bum

close