Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Và tôi nhớ khói Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Và tôi nhớ khói là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Tản văn

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Và tôi nhớ khói được trích từ đâu?

 • A

  Tôi đã trở về trên núi cao

 • B

  Qua một khúc sông

 • C

   Đó là tình yêu

 • D

  Những đóa hoa mặt trời

Câu 3 :

Và tôi nhớ khói là sáng tác của ai?

 • A

  Đỗ Bích Thúy

 • B

  Hà My

 • C

  Võ Thu Hương

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phương thức biểu đạt chính trong Và tôi nhớ khói là phương thức nghị luận, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Văn bản Và tôi nhớ khói có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Và tôi nhớ khói:

Tái hiện lại cuộc sống cơ cực của tác giả nơi miền núi thiếu thốn

Tái hiện lại hồi ức tuổi thơ của tác giả và tình yêu quê hương, đất nước

Tái hiện lại văn hóa dân tộc đồng bào miền núi Bắc Bộ

Câu 7 :

Văn bản Và tôi nhớ khói được viết theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ nhất và thứ ba

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Và tôi nhớ khói viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Nghệ thuật nào không được sử dụng trong văn bản Và tôi nhớ khói?

 • A

  Cách kể chuyện nhẹ nhàng, lắng đọng

 • B

  Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

 • C

  Xây dựng tình huống truyện kịch tính

 • D

  Có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và trí tuệ

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây nói về nội dung gì?

    Đi xa, mỗi chiều tối, trong cái rét của mùa đông sắp qua, trong cái hơi lạnh buôn buốt của mùa xuân sắp tới, lại nhớ tới góc bếp. Thật ấm với ngọn lửa đỏ. Thật thơm với ngọn khói nhẹ bẫng quẫn trên mái lả. Cái mái lá cũ thật cũ.

(Và tôi nhớ khói – Đỗ Bích Thúy)

 • A

  Kỉ niệm về khói bếp với gia đình tác giả

 • B

  Vai trò của khói bếp đối với dân làng

 • C

  Sự biết ơn của tác giả với khói bếp quê nhà

 • D

  Nỗi nhớ và cảm xúc của tác giả đối với khói bếp quê nhà

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Và tôi nhớ khói là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Tản văn

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Và tôi nhớ khói là văn bản thuộc thể loại tản văn.

Câu 2 :

Và tôi nhớ khói được trích từ đâu?

 • A

  Tôi đã trở về trên núi cao

 • B

  Qua một khúc sông

 • C

   Đó là tình yêu

 • D

  Những đóa hoa mặt trời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Và tôi nhớ khói được trích từ Tôi đã trở về trên núi cao

Câu 3 :

Và tôi nhớ khói là sáng tác của ai?

 • A

  Đỗ Bích Thúy

 • B

  Hà My

 • C

  Võ Thu Hương

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đây là sáng tác của Đỗ Bích Thúy

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phương thức biểu đạt chính trong Và tôi nhớ khói là phương thức nghị luận, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: tự sự

Câu 5 :

Văn bản Và tôi nhớ khói có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục ba phần.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Và tôi nhớ khói:

Tái hiện lại cuộc sống cơ cực của tác giả nơi miền núi thiếu thốn

Tái hiện lại hồi ức tuổi thơ của tác giả và tình yêu quê hương, đất nước

Tái hiện lại văn hóa dân tộc đồng bào miền núi Bắc Bộ

Đáp án

Tái hiện lại hồi ức tuổi thơ của tác giả và tình yêu quê hương, đất nước

Lời giải chi tiết :

Văn bản tái hiện lại những hồi ức của tác giả về thời thơ ấu đầy ắp kỉ niệm của cuộc sống nơi miền núi với hương khói quen thuộc, từ đó làm nổi bật tình yêu quê hương, đất nước, con người nơi tác giả.

Câu 7 :

Văn bản Và tôi nhớ khói được viết theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ nhất và thứ ba

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết theo ngôi thứ nhất, nhân vật xưng “tôi”.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Và tôi nhớ khói viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Câu 9 :

Nghệ thuật nào không được sử dụng trong văn bản Và tôi nhớ khói?

 • A

  Cách kể chuyện nhẹ nhàng, lắng đọng

 • B

  Hình ảnh gần gũi, quen thuộc

 • C

  Xây dựng tình huống truyện kịch tính

 • D

  Có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và trí tuệ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xây dựng tình huống truyện kịch tính là nghệ thuật không được sử dụng trong văn bản.

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây nói về nội dung gì?

    Đi xa, mỗi chiều tối, trong cái rét của mùa đông sắp qua, trong cái hơi lạnh buôn buốt của mùa xuân sắp tới, lại nhớ tới góc bếp. Thật ấm với ngọn lửa đỏ. Thật thơm với ngọn khói nhẹ bẫng quẫn trên mái lả. Cái mái lá cũ thật cũ.

(Và tôi nhớ khói – Đỗ Bích Thúy)

 • A

  Kỉ niệm về khói bếp với gia đình tác giả

 • B

  Vai trò của khói bếp đối với dân làng

 • C

  Sự biết ơn của tác giả với khói bếp quê nhà

 • D

  Nỗi nhớ và cảm xúc của tác giả đối với khói bếp quê nhà

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nói về nỗi nhớ và cảm xúc của tác giả đối với khói bếp quê nhà

close