Trắc nghiệm Lý thuyết về nghĩa của từ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?

 • A

  Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị

 • B

  Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

 • C

  Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

 • D

  Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Câu 2 :

Trong các cách dưới đây, cách giải thích nào không đúng khi nói về nghĩa của từ?

 • A

  Đọc nhiều lần là từ cần được giải thích

 • B

  Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

 • C

  Dùng từ đồng nghĩa để giải thích

 • D

  Dùng từ trái nghĩa để giải thích

Câu 3 :

Từ bao gồm mấy phần?

 • A

  Gồm ba phần: nghĩa, hình thức âm đọc, nội dung

 • B

  Gồm hai phần: nội dung và hình thức

 • C

  Gồm một phần: nội dung từ biểu đạt

 • D

  Không phân chia được

Câu 4 :

Sách Ngữ văn Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích Sơn Tinh, thần núi; Thủy Tinh, thần nước đã giải thích theo cách nào?

 • A

  Sử dụng khái niệm

 • B

  Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

 • C

  Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

 • D

  Miêu tả hành động, kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Câu 5 :

Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già, được giải thích theo cách nào?

 • A

  Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

 • B

  Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

 • C

  Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

 • D

  Miêu tả hành động kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Câu 6 :

Từ “sách” nghĩa là gì?

 • A

  Là tập hợp một số lượng nhất định những tờ giấy có chữ in, đóng gộp lại thành quyển

 • B

  Là nơi để học sinh ghi chép thông tin

 • C

  Là dụng cụ tạo thành mực cho học sinh viết chữ

 • D

  Là dụng cụ dùng dọc giấy

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ khúc khích có phải từ láy không?

Không

Câu 8 :

Đâu là định nghĩa của từ “nhà”?

 • A

  Cơ sở sản xuất đồ dùng

 • B

  Công trình xây dựng có mái, có tường vách để ở

 • C

  Phương tiện đi lại hoặc vận tải trên bộ, có bánh lăn

 • D

  Nơi rèn luyện, bồi dưỡng con người về mặt nào đó

Câu 9 :

Yếu tố “vô” trong từ “vô vị” mang nghĩa gì?

 • A

  Không

 • B

 • C

  Vừa có vừa không

 • D

  Vào

Câu 10 :

Yếu tố “tri” trong từ “tri âm” có nghĩa là gì?

 • A

  Hiểu biết

 • B

  Tri thức

 • C

  Hiểu

 • D

  Nhìn thấy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?

 • A

  Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị

 • B

  Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

 • C

  Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

 • D

  Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Câu 2 :

Trong các cách dưới đây, cách giải thích nào không đúng khi nói về nghĩa của từ?

 • A

  Đọc nhiều lần là từ cần được giải thích

 • B

  Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

 • C

  Dùng từ đồng nghĩa để giải thích

 • D

  Dùng từ trái nghĩa để giải thích

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Không thể giải thích nghĩa của từ bằng cách đọc đi, đọc lại nhiều lần

Câu 3 :

Từ bao gồm mấy phần?

 • A

  Gồm ba phần: nghĩa, hình thức âm đọc, nội dung

 • B

  Gồm hai phần: nội dung và hình thức

 • C

  Gồm một phần: nội dung từ biểu đạt

 • D

  Không phân chia được

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ gồm một phần: nội dung từ biểu đạt.

Câu 4 :

Sách Ngữ văn Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích Sơn Tinh, thần núi; Thủy Tinh, thần nước đã giải thích theo cách nào?

 • A

  Sử dụng khái niệm

 • B

  Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

 • C

  Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

 • D

  Miêu tả hành động, kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

Lời giải chi tiết :

Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích Sơn Tinh, thần núi; Thủy Tinh, thần nước đã giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích.

Câu 5 :

Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già, được giải thích theo cách nào?

 • A

  Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích

 • B

  Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích

 • C

  Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

 • D

  Miêu tả hành động kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ phần lý thuyết, suy ra câu trả lời

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ trên được giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

Câu 6 :

Từ “sách” nghĩa là gì?

 • A

  Là tập hợp một số lượng nhất định những tờ giấy có chữ in, đóng gộp lại thành quyển

 • B

  Là nơi để học sinh ghi chép thông tin

 • C

  Là dụng cụ tạo thành mực cho học sinh viết chữ

 • D

  Là dụng cụ dùng dọc giấy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em dựa vào đặc điểm, tính chất của sự vật để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Là tập hợp một số lượng nhất định những tờ giấy có chữ in, đóng gộp lại thành quyển.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ khúc khích có phải từ láy không?

Không

Đáp án

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức các loại từ.

Lời giải chi tiết :

Đây là từ láy

Câu 8 :

Đâu là định nghĩa của từ “nhà”?

 • A

  Cơ sở sản xuất đồ dùng

 • B

  Công trình xây dựng có mái, có tường vách để ở

 • C

  Phương tiện đi lại hoặc vận tải trên bộ, có bánh lăn

 • D

  Nơi rèn luyện, bồi dưỡng con người về mặt nào đó

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em dựa vào đặc điểm, tính chất của sự vật để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Là công trình xây dựng có mái, có tường vách để ở

Câu 9 :

Yếu tố “vô” trong từ “vô vị” mang nghĩa gì?

 • A

  Không

 • B

 • C

  Vừa có vừa không

 • D

  Vào

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa để chọn từ phù hợp

Lời giải chi tiết :

Vô vị (không có vị gì, nhạt nhẽo).

Câu 10 :

Yếu tố “tri” trong từ “tri âm” có nghĩa là gì?

 • A

  Hiểu biết

 • B

  Tri thức

 • C

  Hiểu

 • D

  Nhìn thấy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa cả từ để chọn từ phù hợp

Lời giải chi tiết :

Tri âm nghĩa là người hiểu tiếng lòng của mình

close