Trắc nghiệm Vài nét về tá́c giả Trịnh Xuân Thuận Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh của Trịnh Xuân Thuận?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948

Câu hỏi 2 :

Trịnh Xuân Thuận quê ở đâu?

 • A

  Bắc Ninh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Bắc Ninh

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trịnh Xuân Thuận là Việt Kiều Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông là Việt Kiều, sinh sống tại Mỹ.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trịnh Xuân Thuận là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà thơ, một triết gia, một Phật tử và một nhà hoạt động vì môi trường và hòa bình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Trịnh Xuân Thuận là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà thơ, một triết gia, một Phật tử và một nhà hoạt động vì môi trường và hòa bình.

Câu hỏi 5 :

Trịnh Xuân Thuận được biết đến nhiều nhất với vai trò gì?

 • A

  Nhà khoa học

 • B

  Nhà thơ

 • C

  Nhà triết gia

 • D

  Nhà văn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trịnh Xuân Thuận được biết đến nhiều nhất với vai trò là một nhà khoa học.

Câu hỏi 6 :

Trịnh Xuân Thuận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nào?

 • A

  Lịch sử

 • B

  Địa lý

 • C

  Vật lý

 • D

  Văn học

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

- Trịnh Xuân Thuận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý thiên văn.

Câu hỏi 7 :

Trịnh Xuân Thuận đã công tác ở trường nào dưới đây?

 • A

  Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

 • B

  Đại học Moskva

 • C

  Đại học Harvard

 • D

  Đại học Oxford

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trịnh Xuân Thuận đã công tác ở trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

Câu hỏi 8 :

Trịnh Xuân Thuận rời Việt Nam ra nước ngoài khi nào?

 • A

  Khi ông còn nhỏ

 • B

  Sau khi ông đậu tú tài

 • C

  Sau khi ông lập gia đình

 • D

  Khi ông được điều đi công tác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trịnh Xuân Thuận rời Việt Nam ra nước ngoài sau khi ông đậu tú tài.

Câu hỏi 9 :

Đâu không phải là sáng tác của Trịnh Xuân Thuận?

 • A

  Tôi đã trở về trên núi cao

 • B

  Giai điệu bí ẩn

 • C

  Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận

 • D

  Hỗn độn và hài hòa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tôi đã trở về trên núi cao không phải là sáng tác của Trịnh Xuân Thuận

Câu hỏi 10 :

Đâu không phải là giải thưởng mà Trịnh Xuân Thuận đã nhận được?

 • A

  Giải Moron (2007)

 • B

  Giải Kalinga (2009)

 • C

  Giải thưởng Prix mondial Cino del Duca (2012)

 • D

   Giải thưởng văn học Hồ Chí Minh năm 2000

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trịnh Xuân Thuận không đạt giải thưởng văn học Hồ Chí Minh năm 2000

close