Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Bài học đường đời đầu tiên Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài học đường đời đầu tiên của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Tô Hoài

 • D

  Phạm Tiến Duật

Câu 2 :

Bài học đường đời đầu tiên được trích từ?

 • A

  Đất rừng phương Nam

 • B

  Quê ngoại

 • C

  Dế Mèn phiêu lưu kí

 • D

  Tuyển tập Tô Hoài

Câu 3 :

Ai là nhân vật chính của truyện?

 • A

  Dế Mèn

 • B

  Dế Choắt

 • C

  Gọng Vó

 • D

  Chị Cốc

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên nằm trong phần đầu của Dế Mèn phiêu lưu kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Qua đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, nhận định đúng nhất về Dế Mèn?

 • A

  Tự tin, dũng cảm

 • B

  Tự phụ, kiêu căng

 • C

  Khệnh khạng, xem thường mọi người

 • D

  Hung hăng, xốc nổi

Câu 6 :

Nhận định nào dưới đây, em thấy không đúng về truyện Bài học đường đời đầu tiên?

 • A

  Truyện viết cho thiếu nhi

 • B

  Truyện viết về loài vật

 • C

  Truyện mượn loài vật để chế giễu loài người

 • D

  Truyện kể về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn

Câu 7 :

Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất (Dế Mèn)

 • B

  Ngôi thứ nhất (Dế Choắt)

 • C

  Ngôi thứ ba (chị Cốc)

 • D

  Ngôi thứ ba (Dế Choắt)

Câu 8 :

Truyện viết về đối tượng nào?

 • A

  Đồ vật

 • B

  Con vật

 • C

  Thiên nhiên

 • D

  Con người

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" là gì?

 • A

  Vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn

 • B

  Tính nết xốc nổi dẫn đến hậu quả của Dế Mèn

 • C

  A và B đều đúng

 • D

  A và B đều sai

Câu 10 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên"?

 • A

  Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

 • B

  Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc.

 • C

  Ngôn ngữ bác học điêu luyện

 • D

  Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài học đường đời đầu tiên của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Nguyễn Du

 • C

  Tô Hoài

 • D

  Phạm Tiến Duật

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài

Câu 2 :

Bài học đường đời đầu tiên được trích từ?

 • A

  Đất rừng phương Nam

 • B

  Quê ngoại

 • C

  Dế Mèn phiêu lưu kí

 • D

  Tuyển tập Tô Hoài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

“Bài học đường đời đầu tiên” (tên do người biên soạn đặt) trích từ chương I của “Dế Mèn phiêu lưu kí”

Câu 3 :

Ai là nhân vật chính của truyện?

 • A

  Dế Mèn

 • B

  Dế Choắt

 • C

  Gọng Vó

 • D

  Chị Cốc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Dế Mèn là nhân vật chính của truyện

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên nằm trong phần đầu của Dế Mèn phiêu lưu kí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

“Bài học đường đời đầu tiên” (tên do người biên soạn đặt) trích từ chương I của “Dế Mèn phiêu lưu kí”

Câu 5 :

Qua đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên, nhận định đúng nhất về Dế Mèn?

 • A

  Tự tin, dũng cảm

 • B

  Tự phụ, kiêu căng

 • C

  Khệnh khạng, xem thường mọi người

 • D

  Hung hăng, xốc nổi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tự phụ, kiêu căng là tính cách của Dế Mèn được thể hiện qua đoạn trích.

Câu 6 :

Nhận định nào dưới đây, em thấy không đúng về truyện Bài học đường đời đầu tiên?

 • A

  Truyện viết cho thiếu nhi

 • B

  Truyện viết về loài vật

 • C

  Truyện mượn loài vật để chế giễu loài người

 • D

  Truyện kể về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện không nhằm mục đích chế giễu loài người mà nhằm giáo dục trẻ em.

Câu 7 :

Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất (Dế Mèn)

 • B

  Ngôi thứ nhất (Dế Choắt)

 • C

  Ngôi thứ ba (chị Cốc)

 • D

  Ngôi thứ ba (Dế Choắt)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất

Câu 8 :

Truyện viết về đối tượng nào?

 • A

  Đồ vật

 • B

  Con vật

 • C

  Thiên nhiên

 • D

  Con người

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện viết về con vật

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" là gì?

 • A

  Vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn

 • B

  Tính nết xốc nổi dẫn đến hậu quả của Dế Mèn

 • C

  A và B đều đúng

 • D

  A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.

Câu 10 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên"?

 • A

  Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp dẫn.

 • B

  Nghệ thuật miêu tả loài vật sinh động, đặc sắc.

 • C

  Ngôn ngữ bác học điêu luyện

 • D

  Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ bác học điêu luyện không phải nghệ thuật của đoạn trích này.

close