Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Chiếc lá cuối cùng Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tùy bút

 • D

  Ký sự

Câu 2 :

Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng do ai sáng tác?

 • A

  Xéc-van-tét

 • B

  Henry

 • C

  Ai-ma-tốp

 • D

  An-đéc-xen

Câu 3 :

Đoạn trích Chiếc lá cuối cùng trong sách giáo khoa được trích từ phần nào của truyện ngắn?

 • A

  Phần đầu

 • B

  Phần giữa

 • C

  Phần cuối

 • D

  Phần đề tựa

Câu 4 :

Nhân vật chính trong đoạn trích Chiếc lá cuối cùng là ai?

 • A

  Gion-xi

 • B

  Xiu

 • C

  Bơ-men

 • D

  Cả 3 nhân vật trên

Câu 5 :

Các nhân vật chính trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng làm nghề gì?

 • A

  Nhà văn.

 • B

  Nhạc sĩ.

 • C

  Hoạ sĩ.

 • D

  Bác sĩ.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng ca ngợi điều gì?

Tình yêu thương của con người

Vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước

Sức mạnh của nghệ thuật

Vẻ đẹp của văn chương

Câu 7 :

Đoạn trích Chiếc lá cuối cùng được kể theo ngôi kể nào?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Kết hợp ngôi thứ nhất và thứ ba

Câu 8 :

Qua câu chuyện Chiếc lá cuối cùng, em hiểu thế nào là một tác phẩm nghệ thuật được coi là kiệt tác?

 • A

  Tác phẩm đó phải có ích cho cuộc sống.

 • B

  Tác phẩm đó phải rất đẹp

 • C

  Tác phẩm đó phải đồ sộ.

 • D

  Tác phẩm đó phải rất độc đáo.

Câu 9 :

Văn bản Chiếc lá cuối cùng gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

 • A

  Hãy yêu đời và nắm trọn từng khoảnh khắc sống

 • B

  Yêu thương và sẻ chia sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

 • C

  Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật phục vụ cho cuộc sống

 • D

  Tất cả các phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tùy bút

 • D

  Ký sự

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 2 :

Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng do ai sáng tác?

 • A

  Xéc-van-tét

 • B

  Henry

 • C

  Ai-ma-tốp

 • D

  An-đéc-xen

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm do O. Henry sáng tác

Câu 3 :

Đoạn trích Chiếc lá cuối cùng trong sách giáo khoa được trích từ phần nào của truyện ngắn?

 • A

  Phần đầu

 • B

  Phần giữa

 • C

  Phần cuối

 • D

  Phần đề tựa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chiếc lá cuối cùng là đoạn trích thuộc phần cuối truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng.

Câu 4 :

Nhân vật chính trong đoạn trích Chiếc lá cuối cùng là ai?

 • A

  Gion-xi

 • B

  Xiu

 • C

  Bơ-men

 • D

  Cả 3 nhân vật trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các nhân vật

Lời giải chi tiết :

Cả 3 nhân vật đều là nhân vật chính trong đoạn trích.

Câu 5 :

Các nhân vật chính trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng làm nghề gì?

 • A

  Nhà văn.

 • B

  Nhạc sĩ.

 • C

  Hoạ sĩ.

 • D

  Bác sĩ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật chính trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng làm nghề họa sĩ

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng

Truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng ca ngợi điều gì?

Tình yêu thương của con người

Vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước

Sức mạnh của nghệ thuật

Vẻ đẹp của văn chương

Đáp án

Tình yêu thương của con người

Sức mạnh của nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Truyện ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ. Tôn vinh giá trị, sức mạnh của nghệ thuật chân chính mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con người.

Câu 7 :

Đoạn trích Chiếc lá cuối cùng được kể theo ngôi kể nào?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Kết hợp ngôi thứ nhất và thứ ba

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại ngôi kể

Lời giải chi tiết :

Truyện được kể theo ngôi thứ ba (tác giả kể chuyện)

Câu 8 :

Qua câu chuyện Chiếc lá cuối cùng, em hiểu thế nào là một tác phẩm nghệ thuật được coi là kiệt tác?

 • A

  Tác phẩm đó phải có ích cho cuộc sống.

 • B

  Tác phẩm đó phải rất đẹp

 • C

  Tác phẩm đó phải đồ sộ.

 • D

  Tác phẩm đó phải rất độc đáo.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý thông điệp của văn bản

Lời giải chi tiết :

Qua câu chuyện Chiếc lá cuối cùng, tác giả khẳng định một tác phẩm nghệ thuật được coi là kiệt tác khi tác phẩm đó có ích cho đời.

Câu 9 :

Văn bản Chiếc lá cuối cùng gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

 • A

  Hãy yêu đời và nắm trọn từng khoảnh khắc sống

 • B

  Yêu thương và sẻ chia sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

 • C

  Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật phục vụ cho cuộc sống

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm và rút ra thông điệp sâu sắc.

Lời giải chi tiết :

Tất cả các thông điệp trên đều phù hợp với văn bản.

close