Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Theo văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, “ngày môi trường” ở đây chỉ điều gì?

Chăm chỉ làm việc

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Thực hiện hành động bảo vệ môi trường sống

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngày môi trường có phạm vi rộng trên toàn thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Ngày nào được công nhận là Ngày Môi trường thế giới?

 • A

  10/6 hàng năm.

 • B

  6/6 hàng năm

 • C

  3/6 hàng năm

 • D

  5/6 hàng năm

Câu 4 :

Đâu là mục đích của ngày Môi trường thế giới?

 • A

  Giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường

 • B

  Khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường.

 • C

  Hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Hai đáp án trên đều sai

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Có những hoạt động nào diễn ra trong ngày môi trường?

Tổ chức đua xe

Điều hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

Thực hiện không dùng điện nước trong một ngày

Trồng cây xanh.

Triển lãm tranh, ảnh về môi trường.

Thi tìm hiểu về môi trường.

Câu 6 :

Câu dưới đây sử dụng biện pháp tu từ gì?

Những tiếng kêu cứu từ môi trường.

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Câu 7 :

Trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?

 • A

  Khí thải từ nhà máy

 • B

  Đốt rừng

 • C

  Nấu nướng bằng than củi

 • D

  Xây đường sá, bệnh viện

Câu 8 :

Trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, tác giả thống kê hiện tại có bao nhiêu loài vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng?

 • A

  8,8 triệu loài

 • B

  1000 loài

 • C

  26,500 loài

 • D

  30,000 loài

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Việt Nam của chúng ta có những hoạt động nào trong việc bảo vệ môi trường?

Thử thách 7 ngày sống xanh

Ngày Chủ nhật xanh

Ngày hội tái chế

Hiến máu nhân đạo

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Ý nào thể hiện rõ nhất ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường của giới trẻ Việt Nam?

Khơi dậy trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ bảo vệ môi trường

Thể hiện cái tâm của tuổi trẻ

Chứng minh một đất nước đang trên đà lớn mạnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Theo văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, “ngày môi trường” ở đây chỉ điều gì?

Chăm chỉ làm việc

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Thực hiện hành động bảo vệ môi trường sống

Đáp án

Thực hiện hành động bảo vệ môi trường sống

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

“Ngày môi trường” chỉ ngày mà mọi người sẽ hướng về bảo vệ môi trường sống

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngày môi trường có phạm vi rộng trên toàn thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Ngày môi trường có phạm vi rộng trên toàn thế giới.

Câu 3 :

Ngày nào được công nhận là Ngày Môi trường thế giới?

 • A

  10/6 hàng năm.

 • B

  6/6 hàng năm

 • C

  3/6 hàng năm

 • D

  5/6 hàng năm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngày 5 tháng 6 được xem là ngày môi trường thế giới.

Câu 4 :

Đâu là mục đích của ngày Môi trường thế giới?

 • A

  Giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường

 • B

  Khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường.

 • C

  Hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mục đích: Giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Có những hoạt động nào diễn ra trong ngày môi trường?

Tổ chức đua xe

Điều hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

Thực hiện không dùng điện nước trong một ngày

Trồng cây xanh.

Triển lãm tranh, ảnh về môi trường.

Thi tìm hiểu về môi trường.

Đáp án

Điều hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

Trồng cây xanh.

Triển lãm tranh, ảnh về môi trường.

Thi tìm hiểu về môi trường.

Lời giải chi tiết :

- Các hoạt động diễn ra:

+ Kí kết các hiệp ước về bảo vệ môi trường.

+ Điều hành kêu gọi bảo vệ môi trường.

+ Trồng cây xanh.

+ Triển lãm tranh, ảnh về môi trường.

+ Thi tìm hiểu về môi trường.

+ Khuyến khích tái chế rác thải.

Câu 6 :

Câu dưới đây sử dụng biện pháp tu từ gì?

Những tiếng kêu cứu từ môi trường.

 • A

  So sánh

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện pháp nhân hóa (môi trường kêu cứu).

Câu 7 :

Trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?

 • A

  Khí thải từ nhà máy

 • B

  Đốt rừng

 • C

  Nấu nướng bằng than củi

 • D

  Xây đường sá, bệnh viện

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xây đường sá, bệnh viện là ý không có trong văn bản.

Câu 8 :

Trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, tác giả thống kê hiện tại có bao nhiêu loài vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng?

 • A

  8,8 triệu loài

 • B

  1000 loài

 • C

  26,500 loài

 • D

  30,000 loài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, tác giả thống kê hiện tại có 26,500 loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Việt Nam của chúng ta có những hoạt động nào trong việc bảo vệ môi trường?

Thử thách 7 ngày sống xanh

Ngày Chủ nhật xanh

Ngày hội tái chế

Hiến máu nhân đạo

Đáp án

Thử thách 7 ngày sống xanh

Ngày Chủ nhật xanh

Ngày hội tái chế

Lời giải chi tiết :

Việt Nam của chúng ta có những hoạt động như: Thử thách 7 ngày sống xanh, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày hội tái chế,…

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Ý nào thể hiện rõ nhất ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường của giới trẻ Việt Nam?

Khơi dậy trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ bảo vệ môi trường

Thể hiện cái tâm của tuổi trẻ

Chứng minh một đất nước đang trên đà lớn mạnh

Đáp án

Khơi dậy trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ bảo vệ môi trường

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa: Lan tỏa tình yêu môi trường, khơi dậy trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ bảo vệ môi trường.

close