Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Lâm Thị Mỹ Dạ quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ đúng hay sai?

“Lâm Thị Mỹ Dạ hiện đang sống tại Hà Nội”.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Lâm Thị Mĩ Dạ từng theo học ngôi trường nào dưới đây?

 • A

  Trường viết văn Nguyễn Du

 • B

  Đại học Văn hóa

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Tổng hợp

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Lâm Thị Mỹ Dạ?

 • A

  Trái tim sinh nở

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Danh ca của đất

 • D

  Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 5 :

Tác phẩm Trái tim sinh nở của Lâm Thị Mỹ Dạ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Tùy bút

Câu 6 :

Lâm Thị Mỹ Dạ đã được trao tặng những giải thưởng nào? 

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Giải Nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ 1971 – 1973 thơ báo Văn nghệ

 • B

  Giải thưởng Văn học hội nhà văn Việt Nam.

 • C

  Giải A thơ giải thưởng văn học Nghệ thuật Cố đô

 • D

  Giải thưởng Nhà thơ nữ tiêu biểu nhất giai đoạn 1954 - 1975

Câu 7 :

Tập thơ nào của Lâm Thị Mỹ Dạ được dịch ra tiếng Anh?

 • A

  Trái tim sinh nở

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Danh ca của đất

 • D

  Cốm non

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của Lâm Thị Mỹ Dạ?

 • A

  Thâm trầm, sâu sắc

 • B

  Đôn hậu, tinh tế

 • C

  Trực cảm, bất ngờ, nữ tính

 • D

  Giàu suy tưởng, triết lý

Câu 9 :

Tác phẩm Danh ca của đất của Lâm Thị Mỹ Dạ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Tùy bút

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lâm Thị Mỹ Dạ quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Quảng Bình.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ đúng hay sai?

“Lâm Thị Mỹ Dạ hiện đang sống tại Hà Nội”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Lâm Thị Mĩ Dạ hiện đang sống tại Huế.

Câu 3 :

Lâm Thị Mĩ Dạ từng theo học ngôi trường nào dưới đây?

 • A

  Trường viết văn Nguyễn Du

 • B

  Đại học Văn hóa

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Tổng hợp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Lâm Thị Mỹ Dạ học Trường viết văn Nguyễn Du.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Lâm Thị Mỹ Dạ?

 • A

  Trái tim sinh nở

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Danh ca của đất

 • D

  Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân – Phan Trọng Luận.

Câu 5 :

Tác phẩm Trái tim sinh nở của Lâm Thị Mỹ Dạ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Tùy bút

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Trái tim sinh nở - Lâm Thị Mĩ Dạ thuộc thể loại thơ

Câu 6 :

Lâm Thị Mỹ Dạ đã được trao tặng những giải thưởng nào? 

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Giải Nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ 1971 – 1973 thơ báo Văn nghệ

 • B

  Giải thưởng Văn học hội nhà văn Việt Nam.

 • C

  Giải A thơ giải thưởng văn học Nghệ thuật Cố đô

 • D

  Giải thưởng Nhà thơ nữ tiêu biểu nhất giai đoạn 1954 - 1975

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại giải thưởng của Lâm Thị Mĩ Dạ.

Lời giải chi tiết :

Lâm Thị Mĩ Dạ đã được trao tặng những giải thưởng:

- Giải Nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ 1971 – 1973 thơ báo Văn nghệ với 3 bài thơ Đường ở Thủ Đô, Khoảng trời hố bom, Chuyện cổ nước mình.

- Giải thưởng Văn học hội nhà văn Việt Nam cho tập thơ Bài thơ không năm tháng.

- Giải A thơ giải thưởng văn học Nghệ thuật Cố đô (1998 – 2004).

Câu 7 :

Tập thơ nào của Lâm Thị Mỹ Dạ được dịch ra tiếng Anh?

 • A

  Trái tim sinh nở

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Danh ca của đất

 • D

  Cốm non

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp sáng tác

Lời giải chi tiết :

Năm 2005, tập thơ Cốm non (Green rice) của chị được dịch ra tiếng Anh, in và phát hành tại Hoa Kỳ.

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của Lâm Thị Mỹ Dạ?

 • A

  Thâm trầm, sâu sắc

 • B

  Đôn hậu, tinh tế

 • C

  Trực cảm, bất ngờ, nữ tính

 • D

  Giàu suy tưởng, triết lý

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phong cách nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Thơ Lâm Thị Mĩ Dạ là thơ trực cảm, bất ngờ và nữ tính.

Câu 9 :

Tác phẩm Danh ca của đất của Lâm Thị Mỹ Dạ thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Tùy bút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Danh ca của đất - Lâm Thị Mỹ Dạ (truyện thiếu nhi, 1987)

close