Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Cô bé bán diêm Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Tùy bút

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện thần thoại

Câu 2 :

Bố cục của truyện "Cô bé bán diêm" gồm mấy phần?

 • A

  Hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Năm

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất về tính chất của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có hậu

 • B

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có hậu

 • C

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích thần kì

 • D

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có tính bi kịch

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa

 • B

  Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người

 • C

  Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 5 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Trí tưởng tượng bay bổng

 • B

  Đan xen yếu tố thật và mộng tưởng

 • C

  Giọng điệu hùng tráng, mãnh liệt, đầy cảm xúc

 • D

  Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm

Câu 6 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" để lại thông điệp gì?

 • A

  Bài học về tình yêu thương

 • B

  Bài học về đức tính trung thực

 • C

  Bài học về lòng tự trọng

 • D

  Bài học về tinh thần đoàn kết

Câu 7 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" phê phán đối tượng nào trong xã hội?

 • A

  Những người giàu có

 • B

  Những kẻ vô ơn

 • C

  Những người vô cảm

 • D

  Những người bất lịch sự

Câu 8 :

Nhận định nào nói đúng nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người.

 • B

  Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ.

 • C

  Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Tùy bút

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện thần thoại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại truyện

Lời giải chi tiết :

Văn bản "Cô bé bán diêm" thuộc thể loại truyện cổ tích.

Câu 2 :

Bố cục của truyện "Cô bé bán diêm" gồm mấy phần?

 • A

  Hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Năm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bố cục của truyện "Cô bé bán diêm" gồm 3 phần

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất về tính chất của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có hậu

 • B

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có hậu

 • C

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích thần kì

 • D

  Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có tính bi kịch

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tư tưởng truyện

Lời giải chi tiết :

Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có tính bi kịch

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa

 • B

  Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người

 • C

  Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tình cảnh đáng thương của cô bé bán diêm nghèo khổ, qua đó thể hiện niềm xót thương, đồng cảm của tác giả với những con người bất hạnh.

Câu 5 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Trí tưởng tượng bay bổng

 • B

  Đan xen yếu tố thật và mộng tưởng

 • C

  Giọng điệu hùng tráng, mãnh liệt, đầy cảm xúc

 • D

  Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Trí tưởng tượng bay bổng.

- Đan xen yếu tố thật và mộng tưởng.

- Kết hợp tự sự, miêu tả, biểu cảm.

- Kết cấu tương phản, đối lập.

Câu 6 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" để lại thông điệp gì?

 • A

  Bài học về tình yêu thương

 • B

  Bài học về đức tính trung thực

 • C

  Bài học về lòng tự trọng

 • D

  Bài học về tinh thần đoàn kết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung từ đó rút ra thông điệp của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tình cảnh đáng thương của cô bé bán diêm nghèo khổ, qua đó thể hiện niềm xót thương, đồng cảm của tác giả với những con người bất hạnh.

Câu 7 :

Văn bản "Cô bé bán diêm" phê phán đối tượng nào trong xã hội?

 • A

  Những người giàu có

 • B

  Những kẻ vô ơn

 • C

  Những người vô cảm

 • D

  Những người bất lịch sự

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung từ đó rút ra đối tượng phê phán của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Những người vô cảm trước sự đau khổ của người khác là đối tượng đáng lên án.

Câu 8 :

Nhận định nào nói đúng nội dung của truyện Cô bé bán diêm?

 • A

  Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người.

 • B

  Thể hiện niềm thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ.

 • C

  Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều đúng khi nhận xét về truyện.

close