Trắc nghiệm Lý thuyết về Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Kể lại một chuyện cổ tích thuộc loại văn?

 • A

  Văn miêu tả

 • B

  Văn biểu cảm

 • C

  Văn kể chuyện

 • D

  Văn thuyết minh

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình”

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể lại một câu chuyện cổ tích, người kể sử dụng ngôi thứ mấy?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể chuyện cổ tích, các sự việc không cần trình bày theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Bài văn kể chuyện gồm có mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể chuyện?

Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.

Giới thiệu chuyện cổ tích sẽ kể.

Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

Trình bày những sự việc xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Non-bu và Heng-bu theo đúng trình tự để kể:

Heng-bu trở nên vô cùng giàu có.

Người anh tham lam bị trừng trị

Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

Người em cứu chim, được chim trả ơn

Người anh nhận ra lỗi lầm, đươc người em cưu mang.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kể lại một chuyện cổ tích thuộc loại văn?

 • A

  Văn miêu tả

 • B

  Văn biểu cảm

 • C

  Văn kể chuyện

 • D

  Văn thuyết minh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

Kể lại một chuyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó, người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể lại một câu chuyện cổ tích, người kể sử dụng ngôi thứ mấy?

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Đáp án

Ngôi thứ ba

Phương pháp giải :

Em xem lại yêu cầu

Lời giải chi tiết :

Người kể sử dụng ngôi thứ ba.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể chuyện cổ tích, các sự việc không cần trình bày theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại yêu cầu

Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi kể chuyện cổ tích, các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.

Câu 5 :

Bài văn kể chuyện gồm có mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại yêu cầu

Lời giải chi tiết :

Bài văn kể chuyện gồm có 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể chuyện?

Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.

Giới thiệu chuyện cổ tích sẽ kể.

Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

Trình bày những sự việc xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

Đáp án

Giới thiệu chuyện cổ tích sẽ kể.

Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

Trình bày những sự việc xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.

Lời giải chi tiết :

- Giới thiệu chuyện cổ tích sẽ kể.

- Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày những sự việc xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.

- Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự việc trong văn bản Non-bu và Heng-bu theo đúng trình tự để kể:

Heng-bu trở nên vô cùng giàu có.

Người anh tham lam bị trừng trị

Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

Người em cứu chim, được chim trả ơn

Người anh nhận ra lỗi lầm, đươc người em cưu mang.

Đáp án

Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

Người em cứu chim, được chim trả ơn

Heng-bu trở nên vô cùng giàu có.

Người anh tham lam bị trừng trị

Người anh nhận ra lỗi lầm, đươc người em cưu mang.

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Non-bu và Heng-bu

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp: 

- Người em bị người anh giành hết tài sản cha mẹ để lại.

- Người anh cứu chim, được chim trả ơn

- Heng-bu trở nên vô cùng giàu có.

- Người anh tham lam bị trừng trị

- Người anh nhận ra lỗi lầm, được người em cưu mang

close