Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Non-bu và Heung-bu Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Non-bu và Heng-bu có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Câu 2 :

Người anh trong văn bản Non-bu và Heng-bu được khắc họa là một nhân vật như thế nào?

 • A

  Hiền lành

 • B

  Phóng khoáng 

 • C

  Tham lam

 • D

  Khỏe mạnh 

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là những tính từ chỉ phẩm chất của người em trong truyện?

Hiền lành

Thông minh 

Tham lam

Tốt bụng

Vạm vỡ

Câu 4 :

Ai là nhân vật phản diện trong truyện Non-bu và Heng-bu?

 • A

  Người anh trai

 • B

  Người em trai

 • C

  Con chim nhạn

 • D

  Bố mẹ của hai anh em

Câu 5 :

Khi cha mẹ mất, người anh đã có hành động ?

 • A

  Chia đôi tài sản với em

 • B

  Giành hết tài sản và đuổi Heng-bu ra khỏi nhà.

 • C

  Nhường hết tài sản cho em

 • D

  Sống chung với em để cùng làm ăn

Câu 6 :

Người em đã phản ứng thế nào khi bị anh giành hết tài sản?

 • A

  Đấu tranh đòi lại tài sản 

 • B

  Cắt đứt quan hệ với anh

 • C

  Không trách oán, giận hờn

 • D

  Căm ghét, hận thù anh suốt đời

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Theo truyện, chú chim gì đã giúp đỡ người em?

Chim chích bông

Chim đại bàng

Chim nhạn

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Non-bu và Heng-bu gười em đã có hành động thế nào đối với anh sau khi mình trở nên giàu có?

Xua đuổi anh trai

Mời gia đình người anh sống cùng mình

Chế giễu người anh

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Truyện Non-bu và Heng-bu đã gửi gắm chúng ta bài học gì?

Sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình.

Phải biết đề cao cảnh giác

Đề cao lòng nhân ái của con người.

Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành

Tất cả các phương án trên

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn những sự kiện liên quan tới người anh trong văn bản Non-bu và Heng-bu?

Trong quả bầu có vàng bạc, trân châu

Trong quả bầu có tráng sĩ, cướp, yêu tinh

Bẻ gãy chân chim nhạn

Sẵn sàng giúp đỡ anh

Xức thuốc cho chim nhạn 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Non-bu và Heng-bu có mấy nhân vật chính?

 • A

  Một

 • B

  Hai

 • C

  Ba

 • D

  Bốn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK và xác định nhân vật chính.

Lời giải chi tiết :

Truyện Non-bu và Heng-bu có hai nhân vật chính là nhân vật người anh và người em.

Câu 2 :

Người anh trong văn bản Non-bu và Heng-bu được khắc họa là một nhân vật như thế nào?

 • A

  Hiền lành

 • B

  Phóng khoáng 

 • C

  Tham lam

 • D

  Khỏe mạnh 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người anh

Lời giải chi tiết :

Tính cách người anh: tham lam, xấu tính.

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là những tính từ chỉ phẩm chất của người em trong truyện?

Hiền lành

Thông minh 

Tham lam

Tốt bụng

Vạm vỡ

Đáp án

Hiền lành

Tốt bụng

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người em

Lời giải chi tiết :

Tính cách người anh: tốt bụng, hiền lành.

Câu 4 :

Ai là nhân vật phản diện trong truyện Non-bu và Heng-bu?

 • A

  Người anh trai

 • B

  Người em trai

 • C

  Con chim nhạn

 • D

  Bố mẹ của hai anh em

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại định nghĩa nhân vật phản diện.

Lời giải chi tiết :

Nhân vật phản diện trong truyện này là người anh độc ác, tham lam.

Câu 5 :

Khi cha mẹ mất, người anh đã có hành động ?

 • A

  Chia đôi tài sản với em

 • B

  Giành hết tài sản và đuổi Heng-bu ra khỏi nhà.

 • C

  Nhường hết tài sản cho em

 • D

  Sống chung với em để cùng làm ăn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người anh

Lời giải chi tiết :

Người anh đã giành hết tài sản và đuổi Heng-bu ra khỏi nhà.

Câu 6 :

Người em đã phản ứng thế nào khi bị anh giành hết tài sản?

 • A

  Đấu tranh đòi lại tài sản 

 • B

  Cắt đứt quan hệ với anh

 • C

  Không trách oán, giận hờn

 • D

  Căm ghét, hận thù anh suốt đời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người em

Lời giải chi tiết :

Dù bị anh giành hết tài sản và đuổi đi, nhưng Heng-bu không hề trách oán, giận hờn.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Theo truyện, chú chim gì đã giúp đỡ người em?

Chim chích bông

Chim đại bàng

Chim nhạn

Đáp án

Chim nhạn

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người em

Lời giải chi tiết :

Chú chim nhạn đã giúp đỡ người em

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Trong văn bản Non-bu và Heng-bu gười em đã có hành động thế nào đối với anh sau khi mình trở nên giàu có?

Xua đuổi anh trai

Mời gia đình người anh sống cùng mình

Chế giễu người anh

Đáp án

Mời gia đình người anh sống cùng mình

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm về người em

Lời giải chi tiết :

Người em đã thương xót và mời gia đình người anh sống cùng mình

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Truyện Non-bu và Heng-bu đã gửi gắm chúng ta bài học gì?

Sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình.

Phải biết đề cao cảnh giác

Đề cao lòng nhân ái của con người.

Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành

Tất cả các phương án trên

Đáp án

Sự đoàn kết, yêu thương anh em, gia đình.

Đề cao lòng nhân ái của con người.

Thể hiện tư tưởng ở hiền gặp lành

Phương pháp giải :

Em nắm nội dung tư tưởng tác phẩm và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Truyện không đề cập đến việc đề cao cảnh giác, vì vậy B và E là đáp án không đúng.

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn những sự kiện liên quan tới người anh trong văn bản Non-bu và Heng-bu?

Trong quả bầu có vàng bạc, trân châu

Trong quả bầu có tráng sĩ, cướp, yêu tinh

Bẻ gãy chân chim nhạn

Sẵn sàng giúp đỡ anh

Xức thuốc cho chim nhạn 

Đáp án

Trong quả bầu có tráng sĩ, cướp, yêu tinh

Bẻ gãy chân chim nhạn

Lời giải chi tiết :

Người anh đã bẻ gãy chân chim nhạn để nhận lấy quả bầu có tráng sĩ, cướp, yêu tinh

close