Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ai-tơ-ma-tốp Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhà văn Ai – ma – tốp là người nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Bồ Đào Nha

 • C

  Cư – rơ – gư – xtan

 • D

  Phần Lan

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ai-ma-tốp (1928 – 2008) là nhà văn Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà ờ vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây.

Câu hỏi 2 :

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn Ai – ma – tốp?

 • A

  Cây phong non trùm khăn đỏ

 • B

  Cô bé trùm khăn đỏ

 • C

  Người thầy đầu tiên

 • D

  Con tàu trắng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cô bé trùm khăn đỏ không phải là sáng tác của nhà văn Ai – ma – tốp

Câu hỏi 3 :

Ngoài vai trò nhà văn, Ai-ma-tốp còn làm công việc nào?

 • A

  Phóng viên

 • B

  Buôn bán

 • C

  Bác sĩ

 • D

  Luật sư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ngoài vai trò nhà văn, Ai-ma-tốp làm phóng viên báo Sự thật 

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-ma-tốp nổi tiếng là Người thầy đầu tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-ma-tốp nổi tiếng là tập truyện Núi đồi và thảo nguyên (được tặng giải thưởng Lê-nin về văn học năm 1963).

Câu hỏi 5 :

Đâu không phải là tác phẩm của Ai-ma-tốp?

 • A

  Cây phong non trùm khăn đỏ

 • B

  Căn gác xép

 • C

  Người thầy đầu tiên

 • D

  Con tàu trắng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Căn gác xép là tác phẩm của O. Hen-ri

Câu hỏi 6 :

Ai-ma-tốp thường viết về đề tài nào?

 • A

  Tình yêu

 • B

  Tình bạn

 • C

  Thái độ sống

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đề tài chủ yếu trong các truyện ngắn của Ai-ma-tốp là cuộc sống khắc nghiệt nhưng cũng đầy chất lãng mạn của người dân vùng đồi núi Cư-rơ-gư-xtan, tình yêu, tình bạn, tinh thần dũng cảm vượt qua những thử thách hi sinh thời chiến tranh, thái độ tích cực đấu tranh của tầng lớp thanh niên, trước hết là nữ thanh niên để thoát khỏi sự ràng buộc của những tập tục lạc hậu.

close