Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Góc nhìn Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng trình tự xuất hiện trong văn bản Góc nhìn:

Vua yêu cầu bọc da súc vật trên các con đường

Vua quyết định vi hành

Chân của vua rất đau

Người hầu góp ý cắt miếng da bò phủ quanh chân vua

Đôi giày chính thức ra đời

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ai là nhân vật chính trong văn bản Góc nhìn?

Nhà vua

Người hầu

Cả hai nhân vật trên

Câu 3 :

Từ “vi hành” trong câu văn “Ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước” được hiểu là?

 • A

  Một loại rau củ

 • B

  Cải trang để đi đó đây  

 • C

  Một lá hành nhỏ

 • D

  Một loại vi khuẩn

Câu 4 :

Trong văn bản Góc nhìn, điều gì đã xảy ra khi nhà vua trở về sau chuyến vi hành?

 • A

  Chân của ông rất đau

 • B

  Ông mắc chứng bệnh lạ

 • C

  Ông thay đổi tính nết

 • D

  Ông trở nên khó chịu với mọi người

Câu 5 :

Trong văn bản Góc nhìn, nguyên nhân nào đã khiến chân nhà vua đau đớn sau chuyến vi hành?

 • A

  Vua phải vận động nhiều

 • B

  Con đường gập ghềnh sỏi đá

 • C

  Vua bị bệnh đau chân

 • D

  Đường đang xây sửa nên rất khó đi

Câu 6 :

Trong văn bản Góc nhìn, nhà vua đã đưa ra quyết định gì sau chuyến vi hành của mình?

 • A

  Không đi dạo chơi nữa

 • B

  Sai thợ đúc một đôi giày

 • C

  Ra lệnh phủ da súc vật lên tất cả các con đường

 • D

  Lệnh làm thật nhiều cỗ xe

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Từ “ngân khố” trong câu sau được hiểu là gì?

Tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy ạ?

Tiền của người dân

Kho tiền của nhà nước

Tiền của quan lại

Câu 8 :

Trong văn bản Góc nhìn, ai là người đã phản đối ý kiến của nhà vua?

 • A

  Hoàng hậu

 • B

  Hoàng tử

 • C

  Công chúa

 • D

  Người hầu

Câu 9 :

Trong văn bản Góc nhìn, anh người hầu đã đưa ra sáng kiến gì?

 • A

  Lắp cho vua một cỗ xe ngựa

 • B

  Phủ da bò quanh chân vua

 • C

  Khuyên vua không đi vi hành nữa

 • D

  Đáp án A và B

Câu 10 :

Thông điệp được gửi gắm trong văn bản Góc nhìn?

 • A

  Có nhiều tiền mới mua được mọi thứ

 • B

  Muốn hiểu biết rộng phải đi nhiều nơi

 • C

  Nên nhìn cuộc sống bằng nhiều khía cạnh để chọn giải pháp tối ưu

 • D

  Phải có mục đích sống để đạt được ước mơ của mình

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý sau cho đúng trình tự xuất hiện trong văn bản Góc nhìn:

Vua yêu cầu bọc da súc vật trên các con đường

Vua quyết định vi hành

Chân của vua rất đau

Người hầu góp ý cắt miếng da bò phủ quanh chân vua

Đôi giày chính thức ra đời

Đáp án

Vua quyết định vi hành

Chân của vua rất đau

Vua yêu cầu bọc da súc vật trên các con đường

Người hầu góp ý cắt miếng da bò phủ quanh chân vua

Đôi giày chính thức ra đời

Phương pháp giải :

Em nhớ lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng:

- Vua quyết định vi hành

- Chân của vua rất đau

- Vua yêu cầu bọc da súc vật trên các con đường

- Người hầu góp ý cắt miếng da bò phủ quanh chân vua

- Đôi giày chính thức ra đời

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ai là nhân vật chính trong văn bản Góc nhìn?

Nhà vua

Người hầu

Cả hai nhân vật trên

Đáp án

Cả hai nhân vật trên

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Cả hai nhân vật trên đều là nhân vật chính của văn bản.

Câu 3 :

Từ “vi hành” trong câu văn “Ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước” được hiểu là?

 • A

  Một loại rau củ

 • B

  Cải trang để đi đó đây  

 • C

  Một lá hành nhỏ

 • D

  Một loại vi khuẩn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và đọc chú thích SGK

Lời giải chi tiết :

Từ “vi hành” trong câu văn “Ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước” được hiểu là cải trang để đi đó đây.

Câu 4 :

Trong văn bản Góc nhìn, điều gì đã xảy ra khi nhà vua trở về sau chuyến vi hành?

 • A

  Chân của ông rất đau

 • B

  Ông mắc chứng bệnh lạ

 • C

  Ông thay đổi tính nết

 • D

  Ông trở nên khó chịu với mọi người

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Góc nhìn, chân của vua đã rất đau khi nhà vua trở về sau chuyến vi hành.

Câu 5 :

Trong văn bản Góc nhìn, nguyên nhân nào đã khiến chân nhà vua đau đớn sau chuyến vi hành?

 • A

  Vua phải vận động nhiều

 • B

  Con đường gập ghềnh sỏi đá

 • C

  Vua bị bệnh đau chân

 • D

  Đường đang xây sửa nên rất khó đi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chân vua bị đau vì con đường gập ghềnh sỏi đá.

Câu 6 :

Trong văn bản Góc nhìn, nhà vua đã đưa ra quyết định gì sau chuyến vi hành của mình?

 • A

  Không đi dạo chơi nữa

 • B

  Sai thợ đúc một đôi giày

 • C

  Ra lệnh phủ da súc vật lên tất cả các con đường

 • D

  Lệnh làm thật nhiều cỗ xe

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Góc nhìn, nhà vua đã đưa ra quyết định phủ da súc vật lên tất cả các con đường.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Từ “ngân khố” trong câu sau được hiểu là gì?

Tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy ạ?

Tiền của người dân

Kho tiền của nhà nước

Tiền của quan lại

Đáp án

Kho tiền của nhà nước

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản và chú thích trong SGK

Lời giải chi tiết :

Từ “ngân khố” chỉ kho tiền của nhà nước.

Câu 8 :

Trong văn bản Góc nhìn, ai là người đã phản đối ý kiến của nhà vua?

 • A

  Hoàng hậu

 • B

  Hoàng tử

 • C

  Công chúa

 • D

  Người hầu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Anh người hầu đã phản đối ý kiến của nhà vua

Câu 9 :

Trong văn bản Góc nhìn, anh người hầu đã đưa ra sáng kiến gì?

 • A

  Lắp cho vua một cỗ xe ngựa

 • B

  Phủ da bò quanh chân vua

 • C

  Khuyên vua không đi vi hành nữa

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Anh người hầu đã đưa ra ý kiến phủ miếng da bò quanh chân vua.

Câu 10 :

Thông điệp được gửi gắm trong văn bản Góc nhìn?

 • A

  Có nhiều tiền mới mua được mọi thứ

 • B

  Muốn hiểu biết rộng phải đi nhiều nơi

 • C

  Nên nhìn cuộc sống bằng nhiều khía cạnh để chọn giải pháp tối ưu

 • D

  Phải có mục đích sống để đạt được ước mơ của mình

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và đưa ra đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Văn bản gửi gắm thông điệp về góc nhìn của mỗi người trong cuộc sống và đưa ra bài học nên nhìn cuộc sống bằng nhiều khía cạnh để chọn giải pháp tối ưu.

close