Trắc nghiệm Lý thuyết về điệp từ, điệp ngữ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Điệp từ, điệp ngữ là gì?

 • A

  Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

 • B

  Việc vận dụng sự gần âm, đồng âm để tạo ra lối diễn đạt vui nhộn, hài hước

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Điệp từ, điệp ngữ là biện pháp lặp lại từ ngữ

Câu hỏi 2 :

Điệp ngữ có mấy dạng

 • A

  2 dạng

 • B

  3 dạng

 • C

  4 Dạng

 • D

  Không xác định được

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Có nhiều dạng điệp ngữ: điệp cách quãng, điệp nối tiếp, điệp chuyển tiếp

Câu hỏi 3 :

Xác định kiểu điệp ngữ trong câu sau:
Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu

Cô gái Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung tăng trắng cả rừng chiều.

 • A

  Điệp cách quãng

 • B

  Điệp ngữ nối tiếp

 • C

  Điệp ngữ chuyển tiếp

 • D

  Cả A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét xem các điệp từ thuộc dạng nào

Lời giải chi tiết :

Điệp nối tiếp “rất lâu, rất lâu” và “khăn xanh, khăn xanh”

Câu hỏi 4 :

Xác định kiểu điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ

 • A

  Điệp ngữ cách quãng

 • B

  Điệp ngữ nối tiếp

 • C

  Điệp ngữ chuyển tiếp

 • D

  Cả B và C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chú ý rồi xét xem các điệp từ thuộc dạng nào

Lời giải chi tiết :

Điệp ngữ nhóm, nhấn mạnh sự tảo tần của bà

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các câu sau đây đều có điệp ngữ, đúng hay sai?
1. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín
2. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
3. Ung dung buồng lái ta ngồi/ Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
4. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét xem có phải câu nào cũng có điệp ngữ hay không

Lời giải chi tiết :

Câu (4) không có điệp ngữ

Câu hỏi 6 :

Điệp từ, điệp ngữ có tác dụng gì trong diễn đạt?

 • A

  Làm nổi bật vấn đề

 • B

  Làm tăng tính nhạc cho lời văn, lời thơ

 • C

  Làm sự vật hiện lên rực rỡ hơn

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Điệp ngữ có tác dụng làm nổi bật vấn đề và tăng tính nhạc cho cách diễn đạt.

Câu hỏi 7 :

Điệp từ và điệp ngữ khác nhau ở chỗ nào?

 • A

  Điệp từ là lặp lại một từ, điệp ngữ là lặp lại một cụm từ

 • B

  Điệp từ là lặp lại cụm từ, điệp ngữ là lặp lại một từ

 • C

  Điệp từ và điệp ngữ đều lặp lại một từ

 • D

  Điệp từ và điệp ngữ đều lặp lại một cụm từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chú ý khái niệm “từ” và “ngữ”

Lời giải chi tiết :

Điệp từ là lặp lại một từ, điệp ngữ là lặp lại một cụm từ

Câu hỏi 8 :

Điệp từ nào được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây?

Có ri ri tiếng dế mèn

Có bầy đom đóm thắp đèn đêm thâu

Có con cuốc ở bờ lau

Kêu dài ngày hạn, kêu nhàu ngày mưa

 • A

  ngày

 • B

  Đom đómdế mèn

 • C

  Cuốckêu

 • D

  Nắngmưa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

ngày là những điệp từ trong đoạn thơ trên.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chỉ có thơ mới sử dụng điệp từ, điệp ngữ, văn xuôi không sử dụng phép tu từ này, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ nhận định

Lời giải chi tiết :

Thơ và văn đều sử dụng điệp từ, điệp ngữ

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Điệp từ, điệp ngữ là một biện pháp tu từ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Điệp từ, điệp ngữ là một biện pháp tu từ

close