Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thạch Lam Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Thạch Lam sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hải Dương

 • D

  Hà Tĩnh

Câu 2 :

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

 • C

  Phố huyện Văn Giang – Hưng Yên

 • D

  Phố huyện Bình Dương – Gia Định

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

 • A

  Ông là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế

 • B

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • C

  Ông là người tài năng, có cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân

 • D

  Ông là người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động

Câu 4 :

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

 • A

  Nhân văn giai phẩm

 • B

  Tự lực văn đoàn

 • C

  Phong trào thơ mới

 • D

  Hội Tao Đàn

Câu 5 :

Truyện ngắn của Thạch Lam thường có đặc điểm gì?

 • A

  Cốt truyện đơn giản hoặc không có cốt truyện

 • B

  Thạch Lam đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật

 • C

  Có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình.

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 6 :

Đáp án không phải sáng tác của Thạch Lam?

 • A

  Gió đầu mùa

 • B

  Nắng trong vườn

 • C

  Ngày mới

 • D

  Chuyện cổ tích về loài người

   

   

Câu 7 :

Thạch Lam thành công nhất với thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Tùy bút

Câu 8 :

Các sáng tác của Thạch Lam thường hướng vào cuộc sống của ai?

 • A

  Những người nông dân

 • B

  Những người trí thức

 • C

  Những người dân thành thị nghèo

 • D

  Những trẻ em bất hạnh

Câu 9 :

Tác phẩm Nắng trong vườn của Thạch Lam được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1936

 • B

  1937

 • C

  1938

 • D

  1939

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Theo Thạch Lam, văn chương là:

Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm con người.

Văn chương là thứ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận

Văn chương phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật “tàn nhẫn”, phải nói lên nỗi thống khổ, cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thạch Lam sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hải Dương

 • D

  Hà Tĩnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam sinh ra và học tập tại Hà Nội

Câu 2 :

Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

 • C

  Phố huyện Văn Giang – Hưng Yên

 • D

  Phố huyện Bình Dương – Gia Định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam thuở nhỏ sống ở phố huyện Cẩm Giàng – Hải Dương. Hình  ảnh phố huyện là hình ảnh quen thuộc, xuất hiện rất nhiều trong các sáng tác của Thạch Lam.

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây nhận định đúng về con người Thạch Lam?

 • A

  Ông là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế

 • B

  Ông là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học

 • C

  Ông là người tài năng, có cốt cách thanh cao, tấm lòng yêu nước thương dân

 • D

  Ông là người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và tinh tế.

Câu 4 :

Thạch Lam là thành viên của nhóm văn học nào sau đây?

 • A

  Nhân văn giai phẩm

 • B

  Tự lực văn đoàn

 • C

  Phong trào thơ mới

 • D

  Hội Tao Đàn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Sau khi đỗ Tú tài, ông thôi học về làm báo với anh và gia nhập Tự lực văn đoàn

Câu 5 :

Truyện ngắn của Thạch Lam thường có đặc điểm gì?

 • A

  Cốt truyện đơn giản hoặc không có cốt truyện

 • B

  Thạch Lam đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật

 • C

  Có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình.

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học Thạch Lam

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm truyện ngắn Thạch Lam:

     - Cốt truyện đơn giản hoặc không có cốt truyện

     - Thạch Lam đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật

     - Có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình.

Câu 6 :

Đáp án không phải sáng tác của Thạch Lam?

 • A

  Gió đầu mùa

 • B

  Nắng trong vườn

 • C

  Ngày mới

 • D

  Chuyện cổ tích về loài người

   

   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh.

Câu 7 :

Thạch Lam thành công nhất với thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Tùy bút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại thể loại tác phẩm chính của Thạch Lam

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam thành công nhất ở thể loại truyện ngắn.

Câu 8 :

Các sáng tác của Thạch Lam thường hướng vào cuộc sống của ai?

 • A

  Những người nông dân

 • B

  Những người trí thức

 • C

  Những người dân thành thị nghèo

 • D

  Những trẻ em bất hạnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Thạch Lam sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật.

Câu 9 :

Tác phẩm Nắng trong vườn của Thạch Lam được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1936

 • B

  1937

 • C

  1938

 • D

  1939

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Nắng trong vườn của Thạch Lam được sáng tác năm 1938

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Theo Thạch Lam, văn chương là:

Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm con người.

Văn chương là thứ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận

Văn chương phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật “tàn nhẫn”, phải nói lên nỗi thống khổ, cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng

Đáp án

Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm con người.

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Theo Thạch Lam, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của con người. Ông quan niệm: “Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”

close