Trắc nghiệm Lý thuyết về Thành ngữ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A

  Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

 • B

  Những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta

 • C

  Những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A

  Chủ ngữ

 • B

  Vị ngữ

 • C

  Phụ ngữ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghĩa của thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh… đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A

  Vắt cổ chày ra nước

 • B

  Chó ăn đá, gà ăn sỏi

 • C

  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

 • D

  Lanh chanh như hành không muối

Câu 6 :

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”.

 • A

  Chủ ngữ

 • B

  Vị ngữ

 • C

  Bổ ngữ

 • D

  Trạng ngữ

Câu 7 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A

  Đeo nhạc cho mèo

 • B

  Đẽo cày giữa đường

 • C

  Ếch ngồi đáy giếng

 • D

  Thầy bói xem voi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A

  Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

 • B

  Những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta

 • C

  Những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A

  Chủ ngữ

 • B

  Vị ngữ

 • C

  Phụ ngữ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc phụ ngữ

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghĩa của thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh… đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên là đúng

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 5 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A

  Vắt cổ chày ra nước

 • B

  Chó ăn đá, gà ăn sỏi

 • C

  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,
  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.

 • D

  Lanh chanh như hành không muối

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét xem câu nào không phải thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu C là câu ca dao

Câu 6 :

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”.

 • A

  Chủ ngữ

 • B

  Vị ngữ

 • C

  Bổ ngữ

 • D

  Trạng ngữ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chia cấu trúc các thành phần câu

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ trong câu trên đóng vai trò vị ngữ

Câu 7 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A

  Đeo nhạc cho mèo

 • B

  Đẽo cày giữa đường

 • C

  Ếch ngồi đáy giếng

 • D

  Thầy bói xem voi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các truyện ngụ ngôn đã học ở lớp 6 và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đeo nhạc cho mèo là đáp án chính xác

close