Trắc nghiệm Soạn bài Khám phá một chặng hành trình Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Con rồng cháu tiên thuộc thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngụ ngôn

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện trung đại

Câu 2 :

Khái niệm chính xác nhất về truyện truyền thuyết?

 • A

  Loại truyện dân gian, kể về nhân vật, sự kiện liên quan tới lịch sử dân tộc, sử dụng các yếu tố hoang đường kì ảo.

 • B

  Những câu chuyện hoang đường, li kì

 • C

  Những câu chuyện kể hiện thực thông qua hình tượng nghệ thuật

 • D

  Những câu chuyện có thật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Con rồng cháu tiên thuộc thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngụ ngôn

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện trung đại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện Con rồng cháu tiên thuộc thể loại truyền thuyết (Truyện có yếu tố hoang đường kì ảo, giải thích nguồn gốc người Việt, cũng như kể về thời kì sơ khai nước ta)

Câu 2 :

Khái niệm chính xác nhất về truyện truyền thuyết?

 • A

  Loại truyện dân gian, kể về nhân vật, sự kiện liên quan tới lịch sử dân tộc, sử dụng các yếu tố hoang đường kì ảo.

 • B

  Những câu chuyện hoang đường, li kì

 • C

  Những câu chuyện kể hiện thực thông qua hình tượng nghệ thuật

 • D

  Những câu chuyện có thật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết về thể loại truyền thuyết

Lời giải chi tiết :

Truyền thuyết là loại truyện dân gian, kể về nhân vật, sự kiện liên quan tới lịch sử dân tộc, sử dụng các yếu tố hoang đường kì ảo.

close