Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Thánh Gióng Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Sự ra đời của Gióng có điều gì kì lạ?

 • A

  Cậu có hình dạng một quả dừa.

 • B

  Lên 3 tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười.

 • C

  Cậu núp trong thân thể của con cóc.

 • D

  Cậu được sinh ra từ tảng đá.

Câu 2 :

Cha mẹ cậu Gióng là người như thế nào?

 • A

  Là những nông dân chăm chỉ, phúc đức

 • B

  Giàu có nhưng không có con

 • C

  Hai người kết hôn muộn nên không có con

 • D

  Hai người là những người trên thiên đình được phái xuống

Câu 3 :

Nhờ đâu mà Thánh Gióng biết nói?

 • A

  Khi bọn giặc xâm lăng

 • B

  Khi làng xóm đến chơi

 • C

  Khi cha mẹ dạy cậu nói

 • D

  Khi nghe tiếng rao của sứ giả

Câu 4 :

Từ khi gặp sứ giả, Thánh Gióng có điều gì đặc biệt?

 • A

  Tính cách thất thường

 • B

  Lớn nhanh như thổi

 • C

  Không ngồi yên một chỗ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 5 :

Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện phẩm chất gì của nhân dân ta?

 • A

  Tương thân tương ái

 • B

  Yêu nước

 • C

  Đoàn kết

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Đứa trẻ lên ba không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân

 • B

  Tráng sĩ Gióng hi sinh sau khi đánh tan quân giặc Ân

 • C

  Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre ngà giết giặc

 • D

  Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta liên tiếp chống giặc ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước

Câu 7 :

Nhân dân ta gửi gắm ước mơ nào trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Vũ khí hiện đại mới có thể tiêu diệt được giặc

 • B

  Người anh hùng giúp nhân dân diệt giặc

 • C

  Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng là yếu tố cốt lõi

 • D

  Trong chiến tranh, tình làng nghĩa xóm được phát huy

Câu 8 :

Thánh Gióng biểu trưng cho tinh thần gì của dân tộc?

 • A

  Tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm

 • B

  Sức mạnh thần kì của lòng yêu nước

 • C

  Sức mạnh trỗi dậy phi thường của vận nước buổi lâm nguy

 • D

  Lòng yêu nước, sức mạnh phi thường, tinh thần đoàn kết trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết Gióng bay về trời sau khi dẹp tan giặc Ân thể hiện sự vô tư, đức hi sinh, tính vị tha khi làm việc nghĩa không màng tới sự trả ơn. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng là gì?

 • A

  Thể hiện quan điểm, ước mơ của nhân dân về người anh hùng đánh giặc, cứu nước.

 • B

  Thể hiện lòng biết ơn của người dân muốn người anh hùng dân tộc trở nên bất tử

 • C

  Là biểu tượng của lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi và tinh thần sẵn sàng chống quân xâm lược của nhân dân ta.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự ra đời của Gióng có điều gì kì lạ?

 • A

  Cậu có hình dạng một quả dừa.

 • B

  Lên 3 tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười.

 • C

  Cậu núp trong thân thể của con cóc.

 • D

  Cậu được sinh ra từ tảng đá.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lên 3 tuổi Gióng vẫn không biết đi, không biết nói cười.

Câu 2 :

Cha mẹ cậu Gióng là người như thế nào?

 • A

  Là những nông dân chăm chỉ, phúc đức

 • B

  Giàu có nhưng không có con

 • C

  Hai người kết hôn muộn nên không có con

 • D

  Hai người là những người trên thiên đình được phái xuống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cha mẹ cậu là những nông dân chăm chỉ, phúc đức

Câu 3 :

Nhờ đâu mà Thánh Gióng biết nói?

 • A

  Khi bọn giặc xâm lăng

 • B

  Khi làng xóm đến chơi

 • C

  Khi cha mẹ dạy cậu nói

 • D

  Khi nghe tiếng rao của sứ giả

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thánh Gióng biết nói khi nghe tiếng rao của sứ giả.

Câu 4 :

Từ khi gặp sứ giả, Thánh Gióng có điều gì đặc biệt?

 • A

  Tính cách thất thường

 • B

  Lớn nhanh như thổi

 • C

  Không ngồi yên một chỗ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ khi gặp sứ giả, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.

Câu 5 :

Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện phẩm chất gì của nhân dân ta?

 • A

  Tương thân tương ái

 • B

  Yêu nước

 • C

  Đoàn kết

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xét xem chi tiết ấy thể hiện phẩm chất đáng quý nào.

Lời giải chi tiết :

Chi tiết dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta.

Câu 6 :

Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Đứa trẻ lên ba không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân

 • B

  Tráng sĩ Gióng hi sinh sau khi đánh tan quân giặc Ân

 • C

  Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre ngà giết giặc

 • D

  Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta liên tiếp chống giặc ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại các sự kiện và xét xem sự kiện nào gắn với lịch sử.

Lời giải chi tiết :

Gióng là hình tượng đại diện cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta đấu tranh chống giặc ngoại xâm

Câu 7 :

Nhân dân ta gửi gắm ước mơ nào trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Vũ khí hiện đại mới có thể tiêu diệt được giặc

 • B

  Người anh hùng giúp nhân dân diệt giặc

 • C

  Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng là yếu tố cốt lõi

 • D

  Trong chiến tranh, tình làng nghĩa xóm được phát huy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung của truyện và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Tinh thần đoàn kết dân tộc là gốc chiến thắng kẻ thù

Câu 8 :

Thánh Gióng biểu trưng cho tinh thần gì của dân tộc?

 • A

  Tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm

 • B

  Sức mạnh thần kì của lòng yêu nước

 • C

  Sức mạnh trỗi dậy phi thường của vận nước buổi lâm nguy

 • D

  Lòng yêu nước, sức mạnh phi thường, tinh thần đoàn kết trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung của truyện và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Thánh Gióng biểu trưng cho lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết Gióng bay về trời sau khi dẹp tan giặc Ân thể hiện sự vô tư, đức hi sinh, tính vị tha khi làm việc nghĩa không màng tới sự trả ơn. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Suy nghĩ về hành động của Thánh Gióng và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Chi tiết Gióng bay về trời còn là chi tiết thể hiện ước muốn của người dân về nhân vật anh hùng bất tử.

Câu 10 :

Ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng là gì?

 • A

  Thể hiện quan điểm, ước mơ của nhân dân về người anh hùng đánh giặc, cứu nước.

 • B

  Thể hiện lòng biết ơn của người dân muốn người anh hùng dân tộc trở nên bất tử

 • C

  Là biểu tượng của lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi và tinh thần sẵn sàng chống quân xâm lược của nhân dân ta.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung của truyện và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Hình tượng Thánh Gióng mang rất nhiều ý nghĩa:

Thể hiện quan điểm, ước mơ của nhân dân về người anh hùng đánh giặc, cứu nước.

Thể hiện lòng biết ơn của người dân muốn người anh hùng dân tộc trở nên bất tử

Là biểu tượng của lòng yêu nước, sức mạnh quật khởi và tinh thần sẵn sàng chống quân xâm lược của nhân dân ta.

close