Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Nguyễn Đức Mậu

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Nhân dân sinh sống bằng cấy lúa, trồng màu và có nghề đan lát rổ rá. Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa cũng như cách nấu, đậm màu sắc hài hước dân gian. Người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng.”

 Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Bắt đầu vào hội thi, trống chiêng điểm ba hồi, các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm làm lễ dâng hương trước cửa đình để tưởng nhớ vị thành hoàng làng có công cứu dân, độ quốc.

     Khoảng sau một giờ rưỡi, những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo ba tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Các nồi cơm được đánh số ứng với người dự thi để giữ bí mật với ban giám khảo. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng.”

Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

 Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là sinh hoạt văn hóa cổ truyền được bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. Hội thi là dịp trai tráng trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội còn vang lên những trận cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. 

     Với những nét đặc sắc của mình, hội thổi cơm thi Đồng Vân đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay.”

Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

 Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 5 :

Tác phẩm Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn thuyết minh

 • B

  Văn tự sự

 • C

  Văn miêu tả

 • D

   Văn biểu cảm

Câu 6 :

Tình cảm của tác giả được thể hiện qua tác phẩm Hội thi thổi cơm ở Đồng Văn?

 • A

  Tình yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

 • B

  Lòng biết ơn và ý thức gìn giữ những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

 • C

  Sự tiếc nuối đối với những vẻ đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc đã phai một

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân?

Ngôn ngữ nghệ thuật 

Ngôn ngữ khoa học

Ngôn ngữ sinh hoạt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Lâm Thị Mỹ Dạ

 • C

  Bùi Mạnh Nhi

 • D

  Nguyễn Đức Mậu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân – Phan Trọng Luận.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Nhân dân sinh sống bằng cấy lúa, trồng màu và có nghề đan lát rổ rá. Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa cũng như cách nấu, đậm màu sắc hài hước dân gian. Người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng.”

 Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Đáp án

 Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Phương pháp giải :

Em xem lại bố cục

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Bắt đầu vào hội thi, trống chiêng điểm ba hồi, các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm làm lễ dâng hương trước cửa đình để tưởng nhớ vị thành hoàng làng có công cứu dân, độ quốc.

     Khoảng sau một giờ rưỡi, những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo ba tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Các nồi cơm được đánh số ứng với người dự thi để giữ bí mật với ban giám khảo. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng.”

Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

 Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Đáp án

 Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Phương pháp giải :

Em xem lại bố cục

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

     “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là sinh hoạt văn hóa cổ truyền được bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. Hội thi là dịp trai tráng trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội còn vang lên những trận cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. 

     Với những nét đặc sắc của mình, hội thổi cơm thi Đồng Vân đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay.”

Giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân

Diễn biến của hội thổi cơm ở Đồng Vân

 Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Đáp án

 Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân

Phương pháp giải :

Em xem lại bố cục

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Ý nghĩa của hội thổi cơm ở Đồng Vân.

Câu 5 :

Tác phẩm Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn thuyết minh

 • B

  Văn tự sự

 • C

  Văn miêu tả

 • D

   Văn biểu cảm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tìm hiểu chung

Lời giải chi tiết :

Thể loại: văn bản thuyết minh.

Câu 6 :

Tình cảm của tác giả được thể hiện qua tác phẩm Hội thi thổi cơm ở Đồng Văn?

 • A

  Tình yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

 • B

  Lòng biết ơn và ý thức gìn giữ những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

 • C

  Sự tiếc nuối đối với những vẻ đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc đã phai một

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại giá trị nội dung và nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Văn, tác giả thể hiện tình yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân?

Ngôn ngữ nghệ thuật 

Ngôn ngữ khoa học

Ngôn ngữ sinh hoạt

Đáp án

Ngôn ngữ khoa học

Phương pháp giải :

Em xem lại giá trị nội dung và nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ khoa học.

close