Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Con là… Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Con là là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Con là là sáng tác của ai?

 • A

  Y Phương

 • B

  Hoàng Trung Thông

 • C

  Xuân Quỳnh

 • D

  Y Phương

Câu 3 :

Con là in trong tập thơ nào?

 • A

  Những cánh buồm

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Biển cả

 • D

  Đàn then

Câu 4 :

Bài thơ Con là được in năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

   1998

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Con là thuộc thể thơ 5 chữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Con là…là gì?

 • A

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

 • B

  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam

 • C

  Sáng tạo tình huống truyện

 • D

  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Con là… viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bố cục văn bản Con là chia ra làm ba phần, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khổ thơ dưới đây nằm ở vị trí nào của văn bản Con là…?

Con là niềm vui của cha

Dù nhỏ bằng hạt vừng

Ăn mãi không bao giờ hết

(Con là – Y Phương)

Đầu văn bản

Giữa văn bản

Cuối văn bản

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong đoạn thơ cuối văn bản Con là, người con được ví là gì?

Con là sợi dây hạnh phúc của cha mẹ.

Con là nỗi buồn của cha

Con là niềm vui của cha.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con là là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con là là văn bản thuộc thể loại thơ

Câu 2 :

Con là là sáng tác của ai?

 • A

  Y Phương

 • B

  Hoàng Trung Thông

 • C

  Xuân Quỳnh

 • D

  Y Phương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con là là sáng tác của Y Phương

Câu 3 :

Con là in trong tập thơ nào?

 • A

  Những cánh buồm

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Biển cả

 • D

  Đàn then

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Con là in trong tập thơ Đàn then.

Câu 4 :

Bài thơ Con là được in năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

   1998

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Con là được in năm 1996

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Con là thuộc thể thơ 5 chữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ tự do.

Câu 6 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Con là…là gì?

 • A

  Miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc

 • B

  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam

 • C

  Sáng tạo tình huống truyện

 • D

  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Những cánh buồm là thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,... sinh động, hấp dẫn

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Con là… viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài thơ viết về tình cảm của người cha dành cho con.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bố cục văn bản Con là chia ra làm ba phần, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bài thơ có 3 khổ và được chia làm ba phần.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khổ thơ dưới đây nằm ở vị trí nào của văn bản Con là…?

Con là niềm vui của cha

Dù nhỏ bằng hạt vừng

Ăn mãi không bao giờ hết

(Con là – Y Phương)

Đầu văn bản

Giữa văn bản

Cuối văn bản

Đáp án

Giữa văn bản

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ đoạn thơ, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên nằm giữa văn bản

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong đoạn thơ cuối văn bản Con là, người con được ví là gì?

Con là sợi dây hạnh phúc của cha mẹ.

Con là nỗi buồn của cha

Con là niềm vui của cha.

Đáp án

Con là sợi dây hạnh phúc của cha mẹ.

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn thơ cuối văn bản Con là, người con được ví là sợi dây hạnh phúc của cha mẹ.

close