Trắc nghiệm Lý thuyết về Kể lại một truyện cổ tích Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kể lại một truyện cổ tích được hiểu là:

Dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Dùng sơ đồ để trình bày câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Đọc lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Câu 2 :

Đề tài lựa chọn khi kể lại truyện cổ tích là?

 • A

  Truyện cổ tích

 • B

  Truyện cười

 • C

  Truyện ngụ ngôn

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 3 :

Trước khi nói, em cần xác định những gì?

 • A

  Xác định mục đích

 • B

  Xác định không gian và thời gian kể

 • C

  Xác định người nghe

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại truyện cổ tích, chỉ được sử dụng ngôn ngữ nói, không được sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để kể lại câu truyện cổ tích đó”

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của một bài nói:

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Luyện tập và trình bày

Tìm ý và lập dàn ý

Câu 6 :

Khi kể lại truyện cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể chuyện, người kể sử dụng ngôi kể nào?

ngôi thứ nhất

ngôi thứ ba

ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba

Câu 9 :

Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phù hợp với đề bài kể lại một truyện cổ tích?

 • A

  Thánh gióng

 • B

  Tấm Cám

 • C

  Sọ Dừa

 • D

  Cậu bé thông minh

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý những gì?

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ 

Cầm bài viết đã chuẩn bị trước lên đọc để tránh quên, nhầm lẫn

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kể lại một truyện cổ tích được hiểu là:

Dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Dùng sơ đồ để trình bày câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Đọc lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Đáp án

Dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Lời giải chi tiết :

Kể lại một truyện cổ tích là dùng ngôn ngữ nói của mình để kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã viết trước đó.

Câu 2 :

Đề tài lựa chọn khi kể lại truyện cổ tích là?

 • A

  Truyện cổ tích

 • B

  Truyện cười

 • C

  Truyện ngụ ngôn

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Đề tài: truyện cổ tích

Câu 3 :

Trước khi nói, em cần xác định những gì?

 • A

  Xác định mục đích

 • B

  Xác định không gian và thời gian kể

 • C

  Xác định người nghe

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trước khi nói, em cần xác định: Bài nói nhằm mục đích gì, người nghe có thể là ai, không gian và thời gian nói trong bao lâu?

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại truyện cổ tích, chỉ được sử dụng ngôn ngữ nói, không được sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để kể lại câu truyện cổ tích đó”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi kể, em có thể sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để bài nói sinh động hơn.

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng trình tự của một bài nói:

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Luyện tập và trình bày

Tìm ý và lập dàn ý

Đáp án

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

Tìm ý và lập dàn ý

Luyện tập và trình bày

Trao đổi, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói

- Tìm ý và lập dàn ý

- Luyện tập và trình bày

- Trao đổi, đánh giá

Câu 6 :

Khi kể lại truyện cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài nói bao gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi kể truyện cổ tích, các sự việc được kể theo trình tự thời gian.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể chuyện, người kể sử dụng ngôi kể nào?

ngôi thứ nhất

ngôi thứ ba

ngôi thứ nhất đan xen với ngôi thứ ba

Đáp án

ngôi thứ ba

Lời giải chi tiết :

Người kể sử dụng ngôi thứ ba để kể.

Câu 9 :

Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phù hợp với đề bài kể lại một truyện cổ tích?

 • A

  Thánh gióng

 • B

  Tấm Cám

 • C

  Sọ Dừa

 • D

  Cậu bé thông minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại thể loại của các văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Thánh gióng không phù hợp vì thuộc thể loại truyền thuyết.

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý những gì?

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ 

Cầm bài viết đã chuẩn bị trước lên đọc để tránh quên, nhầm lẫn

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Đáp án

Sử dụng giọng điệu phù hợp

Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ 

Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự

Lời giải chi tiết :

Để bài nói hấp dẫn hơn, em cần chú ý:

- Sử dụng giọng điệu phù hợp

- Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ 

- Tóm tắt ngắn gọn nội dung nói dưới dạng từ, cụm từ và sắp xếp các nội dung theo thứ tự, tránh dùng ngôn ngữ viết hoặc đọc lại bài viết.

close