Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Thánh Gióng Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tại sao xếp truyện Thánh Gióng vào thể loại truyền thuyết?

 • A

  Câu chuyện được kể, lưu truyền từ đời này qua đời khác

 • B

  Đó là câu chuyện dân gian về các anh hùng thời xa xưa

 • C

  Đó là câu chuyện liên quan tới nhân vật lịch sử

 • D

  Câu chuyện tưởng tượng, có nhiều yếu tố hoang đường, kì ảo liên quan tới sự thật lịch sử

Câu 2 :

Câu chuyện của Thánh Gióng diễn ra vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Đời Hùng Vương thứ tư

 • B

  Đời Hùng Vương thứ năm

 • C

  Đời Hùng Vương thứ sáu

 • D

  Đời Hùng Vương thứ bảy

Câu 3 :

Thời bấy giờ, bọn giặc nào đã xâm phạm bờ cõi nước ta?

 • A

  Giặc Ân

 • B

  Giặc Tống

 • C

  Giặc Minh

 • D

  Giặc Thanh

Câu 4 :

Nghệ thuật tiêu biểu của truyền thuyết Thánh Gióng là gì?

 • A

  Sử dụng những hình ảnh miêu tả đặc sắc

 • B

  Lối kể chuyện hấp dẫn

 • C

  Các sự kiện được kể một cách trung thực

 • D

  Xây dựng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo

Câu 5 :

Truyện Thánh Gióng thể hiện mơ ước gì của nhân dân?

 • A

  Mơ ước về một đất nước hòa bình

 • B

  Mơ ước về sự đổi đời của con người

 • C

  Mơ ước về người hiền lành sẽ được báo đáp

 • D

  Đáp án A và C

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích thể hiện trí tưởng tượng chất phác của tác giả dân gian, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Truyền thuyết Thánh Gióng, không có sự thật lịch sử nào dưới đây?

 • A

  Ở làng Gióng, đời Hùng Vương thứ sáu

 • B

  Hiện nay vẫn còn đền thờ làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng

 • C

  Từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi

 • D

  Lúc bấy giờ, giặc Ân tới xâm phạm tới bờ cõi nước ta

Câu 8 :

Truyện Thánh Gióng muốn giải thích hiện tượng nào?

 • A

  Tre ngà có màu vàng óng

 • B

  Có nhiều ao hồ để lại

 • C

  Thánh Gióng bay về trời

 • D

  Có làng mang tên làng Cháy

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm chi tiết không cần thiết khi dựng lại cốt truyện của truyền thuyết Thánh Gióng

Tiếng nói của Gióng đầu tiên là đòi đi đánh giặc

Bà con góp gạo nấu cơm nuôi Gióng

Gióng cầm ngựa sắt, roi sắt, áo giáp để đánh giặc

Khi nhận vũ khí, Gióng vươn mình thành tráng sĩ

Đánh giặc xong, Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời

Hai vợ chồng ông lão phúc đức nhưng chậm có con

Về sau Gióng được phong là Phù Đổng Thiên Vương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tại sao xếp truyện Thánh Gióng vào thể loại truyền thuyết?

 • A

  Câu chuyện được kể, lưu truyền từ đời này qua đời khác

 • B

  Đó là câu chuyện dân gian về các anh hùng thời xa xưa

 • C

  Đó là câu chuyện liên quan tới nhân vật lịch sử

 • D

  Câu chuyện tưởng tượng, có nhiều yếu tố hoang đường, kì ảo liên quan tới sự thật lịch sử

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phần lý thuyết về truyền thuyết.

Lời giải chi tiết :

Thánh Gióng là truyện truyền thuyết vì truyện có yếu tố hoang đường, kì ảo dựa trên sự thật lịch sử.

Câu 2 :

Câu chuyện của Thánh Gióng diễn ra vào khoảng thời gian nào?

 • A

  Đời Hùng Vương thứ tư

 • B

  Đời Hùng Vương thứ năm

 • C

  Đời Hùng Vương thứ sáu

 • D

  Đời Hùng Vương thứ bảy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện diễn ra vào đời Hùng Vương thứ sáu

Câu 3 :

Thời bấy giờ, bọn giặc nào đã xâm phạm bờ cõi nước ta?

 • A

  Giặc Ân

 • B

  Giặc Tống

 • C

  Giặc Minh

 • D

  Giặc Thanh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thời bấy giờ, bọn giặc Ân đã xâm phạm bờ cõi nước ta.

Câu 4 :

Nghệ thuật tiêu biểu của truyền thuyết Thánh Gióng là gì?

 • A

  Sử dụng những hình ảnh miêu tả đặc sắc

 • B

  Lối kể chuyện hấp dẫn

 • C

  Các sự kiện được kể một cách trung thực

 • D

  Xây dựng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xây dựng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo là nghệ thuật tiêu biểu của truyền thuyết Thánh Gióng.

Câu 5 :

Truyện Thánh Gióng thể hiện mơ ước gì của nhân dân?

 • A

  Mơ ước về một đất nước hòa bình

 • B

  Mơ ước về sự đổi đời của con người

 • C

  Mơ ước về người hiền lành sẽ được báo đáp

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và xét xem từ Thánh Gióng, nhân dân mơ ước điều gì.

Lời giải chi tiết :

Qua tình tiết Thánh Gióng đánh giặc, thể hiện mơ ước của nhân nhân về đất nước hòa bình và sự kiện ông bà lão có được người con tài giỏi là mơ ước về sự báo đáp trong cuộc sống.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện cổ tích thể hiện trí tưởng tượng chất phác của tác giả dân gian, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại những chi tiết kì ảo trong truyện và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Trí tưởng tượng chất phác của dân gian sáng tạo ra những chi tiết hoang đường, kì ảo.

Câu 7 :

Truyền thuyết Thánh Gióng, không có sự thật lịch sử nào dưới đây?

 • A

  Ở làng Gióng, đời Hùng Vương thứ sáu

 • B

  Hiện nay vẫn còn đền thờ làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng

 • C

  Từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi

 • D

  Lúc bấy giờ, giặc Ân tới xâm phạm tới bờ cõi nước ta

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức lịch sử và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Chú bé lớn nhanh như thổi mang màu sắc tưởng tượng thần kỳ, không phải sự kiện lịch sử có thật

Câu 8 :

Truyện Thánh Gióng muốn giải thích hiện tượng nào?

 • A

  Tre ngà có màu vàng óng

 • B

  Có nhiều ao hồ để lại

 • C

  Thánh Gióng bay về trời

 • D

  Có làng mang tên làng Cháy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phần nội dung tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Sau khi dẹp tan giặc, Gióng lên đỉnh núi Sóc Sơn, ngựa đi tới đâu phun lửa làm một khu rừng cháy, nay ngôi làng mang tên làng Cháy.

Truyện Tháng Gióng muốn giải thích hiện tượng có làng mang tên làng Cháy

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tìm chi tiết không cần thiết khi dựng lại cốt truyện của truyền thuyết Thánh Gióng

Tiếng nói của Gióng đầu tiên là đòi đi đánh giặc

Bà con góp gạo nấu cơm nuôi Gióng

Gióng cầm ngựa sắt, roi sắt, áo giáp để đánh giặc

Khi nhận vũ khí, Gióng vươn mình thành tráng sĩ

Đánh giặc xong, Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời

Hai vợ chồng ông lão phúc đức nhưng chậm có con

Về sau Gióng được phong là Phù Đổng Thiên Vương

Đáp án

Về sau Gióng được phong là Phù Đổng Thiên Vương

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem chi tiết nào không quan trọng thì lược bỏ.

Lời giải chi tiết :

Có thể lược bỏ chi tiết Về sau Gióng được phong là Phù Đổng Thiên Vương

close