Trắc nghiệm Lý thuyết về ẩn dụ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Ẩn dụ là gì?

 • A

  Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm

 • B

  Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác

 • C

  Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương cận

 • D

  Không xác định được

Câu 2 :

Có mấy kiểu ẩn dụ thường gặp?

 • A

  Ẩn dụ hình thức, cách thức

 • B

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

 • C

  Ẩn dụ phẩm chất

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 3 :

Tìm câu thơ có chứa phép ẩn dụ?

 • A

  Bóng bác cao lồng lộng

 • B

  Người cha mái tóc bạc

 • C

  Đốt lửa cho anh nằm

 • D

  Chú cứ việc ngủ ngon

Câu 4 :

Hình ảnh mặt trời nào được dùng theo lối nói ẩn dụ

 • A

  Mặt trời mọc ở đằng đông

 • B

  Thấy anh như thấy mặt trời

  Chói chang khó nói, trao lời khó trao

 • C

  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

 • D

  Mặt trời trên biển như cái lòng trứng gà 

Câu 5 :

Câu thơ: “Một tiếng chim kêu sáng cả rừng” thuộc kiểu ẩn dụ nào?

 • A

  Ẩn dụ hình thức

 • B

  Ẩn dụ cách thức

 • C

  Ẩn dụ phẩm chất

 • D

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

Câu 6 :

Câu thơ nào dưới đây sử dụng phép ẩn dụ phẩm chất?

 • A

  Vân xem trang trọng khác vời,

  Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

  (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

 • B

  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

 • C

  Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

  Chỉ cần trong xe có một trái tim

 • D

  Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

  Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ dưới đây sử dụng phép ẩn dụ phẩm chất, đúng hay sai?

Ngoài thềm rơi chiếc lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.

(Đêm Côn Sơn – Trần Đăng Khoa)

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ẩn dụ là gì?

 • A

  Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm

 • B

  Là đối chiếu sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác

 • C

  Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương cận

 • D

  Không xác định được

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ẩn dụ là tên gọi sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Câu 2 :

Có mấy kiểu ẩn dụ thường gặp?

 • A

  Ẩn dụ hình thức, cách thức

 • B

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

 • C

  Ẩn dụ phẩm chất

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Có 4 kiểu ẩn dụ thường gặp là:

- Ẩn dụ hình thức;

- Ẩn dụ cách thức;

- Ẩn dụ phẩm chất;

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

Câu 3 :

Tìm câu thơ có chứa phép ẩn dụ?

 • A

  Bóng bác cao lồng lộng

 • B

  Người cha mái tóc bạc

 • C

  Đốt lửa cho anh nằm

 • D

  Chú cứ việc ngủ ngon

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án đã cho

Lời giải chi tiết :

Người cha mái tóc bạc Ẩn dụ hình ảnh Bác như người cha vĩ đại, thân thiết, giàu tình yêu thương

Câu 4 :

Hình ảnh mặt trời nào được dùng theo lối nói ẩn dụ

 • A

  Mặt trời mọc ở đằng đông

 • B

  Thấy anh như thấy mặt trời

  Chói chang khó nói, trao lời khó trao

 • C

  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

 • D

  Mặt trời trên biển như cái lòng trứng gà 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án đã cho

Lời giải chi tiết :

Câu C ẩn dụ hình ảnh Bác như mặt trời, mang lại hạnh phúc, là nguồn sáng, soi đường dẫn lối cho vạn vật.

Câu 5 :

Câu thơ: “Một tiếng chim kêu sáng cả rừng” thuộc kiểu ẩn dụ nào?

 • A

  Ẩn dụ hình thức

 • B

  Ẩn dụ cách thức

 • C

  Ẩn dụ phẩm chất

 • D

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào các kiểu ẩn dụ đã biết để chọn đáp án

Lời giải chi tiết :

Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (thính giác -> thị giác), tiếng chim ẩn dụ cho nhân cách con người

Câu 6 :

Câu thơ nào dưới đây sử dụng phép ẩn dụ phẩm chất?

 • A

  Vân xem trang trọng khác vời,

  Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.

  (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

 • B

  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

 • C

  Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

  Chỉ cần trong xe có một trái tim

 • D

  Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

  Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và nắm chắc kiến thức ẩn dụ phẩm chất

Lời giải chi tiết :

Câu thơ ở phần B sử dụng phép ẩn dụ phẩm chất (Bác Hồ và Mặt trời đều soi sáng cho nhân gian, đem những điều tốt đẹp đến cho con người).

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ dưới đây sử dụng phép ẩn dụ phẩm chất, đúng hay sai?

Ngoài thềm rơi chiếc lá đa

Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng.

(Đêm Côn Sơn – Trần Đăng Khoa)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Đọc kĩ đề bài và dựa vào các kiểu ẩn dụ đã có

Lời giải chi tiết :

Câu thơ dưới đây sử dụng phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (thính giác -> cảm giác).

close