Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Cô gió mất tên Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Cô Gió trong văn bản Cô gió mất tên đã hiện lên như thế nào?

 • A

  Thích rong chơi

 • B

  Hay làm phiền mọi người

 • C

  Thích giúp đỡ mọi người

 • D

  Rất bao dung với mọi người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cô gió trong văn bản Cô Gió mất tên đã hiện lên là nhân vật tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người.

Câu hỏi 2 :

Trong văn bản Cô Gió mất tên, tác giả đã khắc họa hình ảnh cô Gió như thế nào?

 • A

  Tròn trĩnh

 • B

  Xinh đẹp

 • C

  Rực rỡ

 • D

  Không có hình thù

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cô gió hiện lên không có hình thù, màu sắc.

Câu hỏi 3 :

Trong văn bản Cô Gió mất tên, thái độ của mọi người đối với cô gió như thế nào?

 • A

  Yêu quý

 • B

  Sợ hãi

 • C

  Không quan tâm

 • D

  Chê cười

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật trong truyện vô cùng yêu quý cô gió.

Câu hỏi 4 :

Trong văn bản Cô Gió mất tên, cô Gió đã giúp đỡ bạn Đào việc gì?

 • A

  Giúp Đào tìm bà

 • B

  Tạo Gió mát cho bà Đào

 • C

  Giúp Đào

 • D

  Mua thuốc cho bà Đào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cô Gió đã tạo gió mát cho bà Đào ngủ.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Cô Gió mất tên, cô Gió đã giúp đưa các bạn ngô, lau sậy về nhà, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Cô gió làm vui cho các bạn ngô, lau sậy và đưa ong vàng về nhà chứ không đưa các bạn ngô, lau sậy về nhà.

Câu hỏi 6 :

Trong văn bản Cô Gió mất tên, cô Gió gặp biến cố trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Đi chơi và bị lạc

 • B

  Trên đường đưa Ong vàng về nhà

 • C

  Cô gặp bão trên biển

 • D

  Sóng to làm cô mất phương hướng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cô Gió gặp biến cố trong hoàn cảnh đưa Ong vàng về nhà.

Câu hỏi 7 :

 Trong văn bản Cô Gió mất tên, những đồ vật như đài truyền hình, dây rợ, nút bấm lằng nhằng tượng trưng cho điều gì?

 • A

  Sự gần gũi của con người

 • B

  Tình cảm gia đình

 • C

  Cuộc sống hiện đại, công nghệ thông tin

 • D

  Tầm quan trọng của các thiết bị công nghệ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Những đồ vật trên là tượng trưng cho cuộc sống hiện đại, công nghệ thông tin

Câu hỏi 8 :

Sự cố của cô Gió có nét tương đồng với câu chuyện của nhân vật nào?

 • A

  Chị Hũ đựng đồ.

 • B

  Cây ngô, cây lau trong bãi.

 • C

  Bé Đào chăm sóc bà.

 • D

  Ong vàng lạc đường.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Sự cố của cô Gió có nét tương đồng với câu chuyện của Ong vàng lạc đường.

Câu hỏi 9 :

Đâu không phải công việc của cô Gió được nhắc đến trong bài?

 • A

  Thổi bay cái diều nhỏ sặc sỡ.

 • B

  Đưa mùi thơm của hoa tràn ra đồng cỏ.

 • C

  Thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy.

 • D

  Tỏa hơi mát của dòng suối ra bờ cây.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thổi bay cái diều nhỏ sặc sỡ là chi tiết không được nhắc tới trong bài.

Câu hỏi 10 :

Em hiểu thế nào về câu hát “Tôi là ngọn gió/ Ở khắp mọi nơi?

 • A

  Gió là nguồn năng lượng không bao giờ vơi cạn

 • B

  Gió là một nguồn tài nguyên quý giá

 • C

  Sự đáng yêu và tốt bụng luôn hiện diện ở khắp mọi nơi

 • D

  Thế giới này khắp mọi nơi luôn mát mẻ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu hát trên

Lời giải chi tiết :

Sự đáng yêu và tốt bụng luôn hiện diện ở khắp mọi nơi chính là ý nghĩa sâu sắc của câu hát trên.

close