Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Ngọc Thuần Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nguyễn Ngọc Thuần quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Bình Thuận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Tân Thiện – Hàm Tân, Bình Thuận

Câu hỏi 2 :

Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1972

 • B

  1973

 • C

  1974

 • D

  1975

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ngọc Thuần (1972)

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Ngọc Thuần là nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện đồng thoại

 • C

  Văn xuôi đương đại

 • D

  Phê bình văn học

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ngọc Thuần là nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn Ngọc Thuần đúng hay sai?

“Nguyễn Ngọc Thuần là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nguyễn Ngọc Thuần là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

Câu hỏi 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Nguyễn Ngọc Thuần?

 • A

  Giọt sương đêm

 • B

  Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

 • C

  Giăng giăng tơ nhện

 • D

  Một thiên nằm mộng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Giọt sương đêm – Trần Đức Tiến

Câu hỏi 6 :

Tác phẩm Giăng giăng tơ nhện của Nguyễn Ngọc Thuần đạt giải nào dưới đây?

 • A

  Giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần II

 • B

  Giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III

 • C

  Giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất

 • D

  Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Giăng giăng tơ nhện của Nguyễn Ngọc Thuần đạt Giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần II

Câu hỏi 7 :

Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần đạt giải nào dưới đây?

 • A

  Giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần II

 • B

  Giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III

 • C

  Giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất

 • D

  Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần đạt Giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III

Câu hỏi 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải truyện thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần?

 • A

  Peter Pan

 • B

  Một thiên nằm mộng

 • C

  Nhện ảo

 • D

  Xóm Bờ Giậu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Xóm Bờ Giậu – Trần Đức Tiến

Câu hỏi 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần?

 • A

  Gió lạnh đầu mùa

 • B

  Một thiên nằm mộng

 • C

  Tôi là Bêtô

 • D

  Hoàng tử bé

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Một thiên nằm mộng – Nguyễn Ngọc Thuần.

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Nhện ảo của Nguyễn Ngọc Thuần đạt giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2003. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Tác phẩm Nhện ảo của Nguyễn Ngọc Thuần đạt giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2003.

close