Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hoàng Trung Thông Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1928

 • D

  1927

Câu 2 :

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

 • A

  Hồ Chí Minh

 • B

  Nguyễn Nhật Ánh

 • C

  Võ Nguyên Giáp

 • D

  Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Uỷ viên BCH trong Hội nhà văn Việt Nam khóa I và II, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Nhà thơ

 • C

  Nhà biên kịch

 • D

  Nhà biên tập

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong cả hai thời kì chống Pháp và Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hoàng Trung Thông đúng hay sai?

“Ông được coi là một trong những tiểu thuyết gia trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Pháp.”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông?

 • A

  Quê hương chiến đấu

 • B

  Đường chúng ta đi

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Chuyện cổ nước mình

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ chống Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ Hoàng Trung Thông ảnh hưởng mạnh mẽ và tác động tới đời sống nhiều thế hệ cả trong chiến tranh và lúc hòa bình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Giúp con người sống tốt hơn

 • B

  Đánh thức tình yêu với con người

 • C

  Khiến kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ và từ bỏ ý định xâm lăng

 • D

  Nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo của con người

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1928

 • D

  1927

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông sinh năm 1925

Câu 2 :

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

 • A

  Hồ Chí Minh

 • B

  Nguyễn Nhật Ánh

 • C

  Võ Nguyên Giáp

 • D

  Lâm Thị Mỹ Dạ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nghệ An => cùng quê với Bác Hồ.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Uỷ viên BCH trong Hội nhà văn Việt Nam khóa I và II, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Uỷ viên BCH trong Hội nhà văn Việt Nam khóa I và II

Câu 4 :

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

 • A

  Nhà văn

 • B

  Nhà thơ

 • C

  Nhà biên kịch

 • D

  Nhà biên tập

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông nổi tiếng nhất với vai trò nhà thơ

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong cả hai thời kì chống Pháp và Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông thuộc lớp các nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Ông tiếp tục làm thơ và xuất bản thơ trong và sau những năm chống Mỹ cứu nước

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Hoàng Trung Thông đúng hay sai?

“Ông được coi là một trong những tiểu thuyết gia trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Pháp.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông là nhà thơ, không sáng tác tiểu thuyết.

Câu 7 :

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông?

 • A

  Quê hương chiến đấu

 • B

  Đường chúng ta đi

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Chuyện cổ nước mình

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chuyện cổ nước mình là bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết trong thời kỳ chống Pháp, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được viết năm 1955 -> thời kỳ chống Mỹ.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ Hoàng Trung Thông ảnh hưởng mạnh mẽ và tác động tới đời sống nhiều thế hệ cả trong chiến tranh và lúc hòa bình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Thơ Hoàng Trung Thông ảnh hưởng mạnh mẽ và tác động tới đời sống nhiều thế hệ cả trong chiến tranh và lúc hòa bình.

Câu 10 :

Thơ ca của Hoàng Trung Thông có vai trò gì đối với người đọc?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Giúp con người sống tốt hơn

 • B

  Đánh thức tình yêu với con người

 • C

  Khiến kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ và từ bỏ ý định xâm lăng

 • D

  Nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo của con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thơ ca của ông giúp con người sống tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, đánh thức tình yêu với con người, nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo và sự tiến bộ của con người.

close