Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã kể lại trò chơi của những ai trong câu chuyện?

 • A

  Hai bố con và hai chú cháu

 • B

  Hai mẹ con và hai bố con

 • C

  Hai người bạn và hai anh em

 • D

  Hai bà cháu và hai chị em

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ, tại vườn hoa, hai bố con nhà cậu bé đã chơi những trò chơi của giác quan nào?

Thị giác

Cảm giác

Xúc giác

Thính giác

Khứu giác

Câu 3 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, câu đố “Ngửi hoa và đoán tên loại hoa” liên quan đến giác quan nào?

 • A

  Thị giác

 • B

  Cảm giác

 • C

  Xúc giác

 • D

  Khứu giác

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, thử thách “Nghe tiếng bố và xác định khoảng cách” liên quan đến xúc giác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, trò chơi về xúc giác tại vườn hoa đã đem đến điều gì cho cậu bé?

 • A

  Cậu trở nên thông minh và hiểu biết hơn

 • B

  Cậu đã thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi trong vườn.

 • C

  Cậu bé thấu hiểu hơn về các thành viên trong gia đình mình

 • D

  Cậu bé nhận diện được tất cả các loài hoa của đất nước 

Câu 6 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cậu bé sau trò chơi với chú đã được chú khen là?

 • A

  Có cái mũi tuyệt nhất thế giới!

 • B

  Có con mắt thần!

 • C

  Có trí tuệ sáng suốt!

 • D

  Có trái tim ấm áp!

Câu 7 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật Tý đã tặng cho “bố tôi” món quà gì?

 • A

  Một làn trứng

 • B

  Một cái cây

 • C

  Những đóa hoa hồng

 • D

  Những trái ổi

Câu 8 :

Bố của cậu bé trong cậu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã ăn những trái ổi ngon lành, vì sao?

 • A

  Vì biết ơn Tý

 • B

  Vì ổi rất ngon

 • C

  Vì ông thích ăn ổi

 • D

  Vì gia đình không có ai ăn

Câu 9 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, món quà mà người con nhận được là gì?

 • A

  Giỏ ổi Tý cho, những đóa hoa và người bố.

 • B

  Những đóa hoa.

 • C

  Người bố.

 • D

  Những đóa hoa và người bố.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong câu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, câu văn “Những bông hoa chính là người đưa đường” cho ta hiểu điều gì?

Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

Bông hoa là những vật đẹp đẽ nhất trên thế giới

Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu thiếu hoa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã kể lại trò chơi của những ai trong câu chuyện?

 • A

  Hai bố con và hai chú cháu

 • B

  Hai mẹ con và hai bố con

 • C

  Hai người bạn và hai anh em

 • D

  Hai bà cháu và hai chị em

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã kể lại trò chơi của hai bố con và hai chú cháu

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Vừa nhằm mắt vừa mở cửa sổ, tại vườn hoa, hai bố con nhà cậu bé đã chơi những trò chơi của giác quan nào?

Thị giác

Cảm giác

Xúc giác

Thính giác

Khứu giác

Đáp án

Xúc giác

Thính giác

Khứu giác

Lời giải chi tiết :

Trong câu chuyện về vườn hoa, hai bố con nhà cậu bé đã chơi những trò chơi về xúc giác, thính giác, khứu giác.

Câu 3 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, câu đố “Ngửi hoa và đoán tên loại hoa” liên quan đến giác quan nào?

 • A

  Thị giác

 • B

  Cảm giác

 • C

  Xúc giác

 • D

  Khứu giác

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu đố trên liên quan đến khứu giác.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, thử thách “Nghe tiếng bố và xác định khoảng cách” liên quan đến xúc giác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Câu đố trên liên quan đến thính giác.

Câu 5 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, trò chơi về xúc giác tại vườn hoa đã đem đến điều gì cho cậu bé?

 • A

  Cậu trở nên thông minh và hiểu biết hơn

 • B

  Cậu đã thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi trong vườn.

 • C

  Cậu bé thấu hiểu hơn về các thành viên trong gia đình mình

 • D

  Cậu bé nhận diện được tất cả các loài hoa của đất nước 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trò chơi đã giúp cậu bé thuộc hết khu vườn, có thể vừa nhắm mắt vừa đi.

Câu 6 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, cậu bé sau trò chơi với chú đã được chú khen là?

 • A

  Có cái mũi tuyệt nhất thế giới!

 • B

  Có con mắt thần!

 • C

  Có trí tuệ sáng suốt!

 • D

  Có trái tim ấm áp!

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người chú đã khen cậu bé có con mắt thần!

Câu 7 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật Tý đã tặng cho “bố tôi” món quà gì?

 • A

  Một làn trứng

 • B

  Một cái cây

 • C

  Những đóa hoa hồng

 • D

  Những trái ổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tý đã đem tặng cho “bố tôi” những trái ổi.

Câu 8 :

Bố của cậu bé trong cậu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã ăn những trái ổi ngon lành, vì sao?

 • A

  Vì biết ơn Tý

 • B

  Vì ổi rất ngon

 • C

  Vì ông thích ăn ổi

 • D

  Vì gia đình không có ai ăn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bố của cậu bé ít ăn ổi nhưng vì Tí mà ông đã ăn, nhằm thể hiện sự biết ơn đối với Tý.

Câu 9 :

Trong văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, món quà mà người con nhận được là gì?

 • A

  Giỏ ổi Tý cho, những đóa hoa và người bố.

 • B

  Những đóa hoa.

 • C

  Người bố.

 • D

  Những đóa hoa và người bố.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Món quà người con nhận được chính là những đóa hoa và người bố.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong câu chuyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, câu văn “Những bông hoa chính là người đưa đường” cho ta hiểu điều gì?

Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

Bông hoa là những vật đẹp đẽ nhất trên thế giới

Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu thiếu hoa

Đáp án

Thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên cho thấy thế giới chính là những điều thân thuộc, gần gũi với chính mình

close