Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Và tôi nhớ khói Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, hình ảnh ngọn khói xuất hiện ở đâu?

 • A

  Trong căn bếp của mỗi nhà

 • B

  Trên cánh đồng

 • C

  Trong khoảng không mênh mông

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Từ “vấn vít” trong câu “Từ mỗi bếp nhà, khói bắt đầu vấn vít bay lên” nghĩa là gì?

Vương vấn không muốn chuyển động

Xoắn lại với nhau nhiều vòng

Dùng dằng không muốn bay đi

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Và tôi nhớ khói, hình ảnh ngọn khói đã được miêu tả như thế nào?

Màu xanh, nhẹ bẫng như tơ, quấn trên mái lá.

Màu trắng, nhẹ bẫng như tơ, vương vít khắp xóm làng.

Màu đen, nhuộm xám cả góc tường

Câu 4 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tác giả đã miêu tả khói có mùi gì?

 • A

  Lõi ngô bị đốt

 • B

  Tinh dầu vỏ cam

 • C

  Vỏ cây sẹ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tác giả đã cảm nhận khói bằng những giác quan nào?

Thính giác

Thị giác

Xúc giác

Khứu giác

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các công đoạn nhóm củi tạo khói theo trình tự được viết trong tác phẩm Và tôi nhớ khói:

Dùng ống thổi bằng nứa nổi để lửa bùng lên.

Nhặt ít phoi bào nhồi vào giữa.

Xuất hiện ngọn lửa màu lam, khói.

Gác thanh củi nhỏ xếp xung quanh gộc vủi lớn.

Câu 7 :

Câu văn sau sử dụng phép tu từ gì?

Cũng có khi khói vui hơn niềm vui của người.

 • A

  Nhân hóa và liệt kê

 • B

  Hoán dụ và ẩn dụ

 • C

  So sánh và nhân hóa

 • D

  Liệt kê và so sánh

Câu 8 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tại sao ki thấy khói bếp bay lên, những đứa trẻ chăn trâu lại vội vã về nhà?

 • A

  Vì khói nhắc nhớ chúng về những bữa cơm đang nấu

 • B

  Vì khói dự báo trời sắp mưa

 • C

  Vì khói là tín hiệu cha mẹ gọi trẻ về

 • D

  Vì trâu đã đến lúc đói bụng

Câu 9 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, ngọn khói không gắn với kỉ niệm nào?

 • A

  Đám trẻ mục đồng.

 • B

  Những chiến sĩ hi sinh.

 • C

  Mâm cơm bình dị.

 • D

  Cánh đồng ngày lũ.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là nhận xét đúng nhất về hình ảnh ngọn khói trong văn bản Và tôi nhớ khói?

Ngọn khói thơm phức, gợi nên những vụ mùa bội thu của bà con miền núi

Ngọn khói đầy nghĩa tình, biết buồn, vui và gắn bó sâu sắc với người dân miền núi

Ngọn khói gợi nhớ về những điều cũ kĩ, xa xăm, đượm chút buồn của sự thiếu thốn nơi rẻo cao Tây Bắc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, hình ảnh ngọn khói xuất hiện ở đâu?

 • A

  Trong căn bếp của mỗi nhà

 • B

  Trên cánh đồng

 • C

  Trong khoảng không mênh mông

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, hình ảnh ngọn khói xuất hiện mọi nơi trong bản làng của tác giả.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Từ “vấn vít” trong câu “Từ mỗi bếp nhà, khói bắt đầu vấn vít bay lên” nghĩa là gì?

Vương vấn không muốn chuyển động

Xoắn lại với nhau nhiều vòng

Dùng dằng không muốn bay đi

Đáp án

Xoắn lại với nhau nhiều vòng

Lời giải chi tiết :

Từ “vấn vít” trong câu “Từ mỗi bếp nhà, khói bắt đầu vấn vít bay lên” nghĩa là ngọn khói bay lên xoắn lại với nhau tạo thành nhiều vòng.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Trong văn bản Và tôi nhớ khói, hình ảnh ngọn khói đã được miêu tả như thế nào?

Màu xanh, nhẹ bẫng như tơ, quấn trên mái lá.

Màu trắng, nhẹ bẫng như tơ, vương vít khắp xóm làng.

Màu đen, nhuộm xám cả góc tường

Đáp án

Màu xanh, nhẹ bẫng như tơ, quấn trên mái lá.

Lời giải chi tiết :

Ngọn khói có màu xanh, nhẹ bẫng như tơ, quấn trên mái lá.

Câu 4 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tác giả đã miêu tả khói có mùi gì?

 • A

  Lõi ngô bị đốt

 • B

  Tinh dầu vỏ cam

 • C

  Vỏ cây sẹ

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mùi khói: Quẩn mãi, mùi của hạt ngô sót lại bị cháy, của gộc củi gỗ dẻ, tinh dầy vỏ cam, vỏ cây sẹ bị tước, mùi của lông mèo sém,...

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tác giả đã cảm nhận khói bằng những giác quan nào?

Thính giác

Thị giác

Xúc giác

Khứu giác

Đáp án

Thính giác

Thị giác

Khứu giác

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã vận dụng cả thính giác, thị giác và khứu giác để cảm nhận khói.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các công đoạn nhóm củi tạo khói theo trình tự được viết trong tác phẩm Và tôi nhớ khói:

Dùng ống thổi bằng nứa nổi để lửa bùng lên.

Nhặt ít phoi bào nhồi vào giữa.

Xuất hiện ngọn lửa màu lam, khói.

Gác thanh củi nhỏ xếp xung quanh gộc vủi lớn.

Đáp án

Gác thanh củi nhỏ xếp xung quanh gộc vủi lớn.

Nhặt ít phoi bào nhồi vào giữa.

Dùng ống thổi bằng nứa nổi để lửa bùng lên.

Xuất hiện ngọn lửa màu lam, khói.

Lời giải chi tiết :

- Thứ tự đúng:

+ Gác thanh củi nhỏ xếp xung quanh gộc vủi lớn.

+ Nhặt ít phoi bào nhồi vào giữa.

+ Dùng ống thổi bằng nứa nổi để lửa bùng lên.

+ Xuất hiện ngọn lửa màu lam, khói.

Câu 7 :

Câu văn sau sử dụng phép tu từ gì?

Cũng có khi khói vui hơn niềm vui của người.

 • A

  Nhân hóa và liệt kê

 • B

  Hoán dụ và ẩn dụ

 • C

  So sánh và nhân hóa

 • D

  Liệt kê và so sánh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học.

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng phép so sánh và nhân hóa:

+ Nhân hóa: khói vui.

+ So sánh: khói vui hơn người.

Câu 8 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, tại sao ki thấy khói bếp bay lên, những đứa trẻ chăn trâu lại vội vã về nhà?

 • A

  Vì khói nhắc nhớ chúng về những bữa cơm đang nấu

 • B

  Vì khói dự báo trời sắp mưa

 • C

  Vì khói là tín hiệu cha mẹ gọi trẻ về

 • D

  Vì trâu đã đến lúc đói bụng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhìn thấy khói, những đứa trẻ chăn trâu hiểu rằng giờ cơm đã tới, khiến chúng nhớ cơm, thèm cơm và trở về nhà.

Câu 9 :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, ngọn khói không gắn với kỉ niệm nào?

 • A

  Đám trẻ mục đồng.

 • B

  Những chiến sĩ hi sinh.

 • C

  Mâm cơm bình dị.

 • D

  Cánh đồng ngày lũ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Và tôi nhớ khói, ngọn khói không gắn với hình ảnh những chiến sĩ hi sinh.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là nhận xét đúng nhất về hình ảnh ngọn khói trong văn bản Và tôi nhớ khói?

Ngọn khói thơm phức, gợi nên những vụ mùa bội thu của bà con miền núi

Ngọn khói đầy nghĩa tình, biết buồn, vui và gắn bó sâu sắc với người dân miền núi

Ngọn khói gợi nhớ về những điều cũ kĩ, xa xăm, đượm chút buồn của sự thiếu thốn nơi rẻo cao Tây Bắc

Đáp án

Ngọn khói đầy nghĩa tình, biết buồn, vui và gắn bó sâu sắc với người dân miền núi

Phương pháp giải :

Em nhớ lại nội dung văn bản và chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Ngọn khói đầy nghĩa tình, biết buồn, vui và gắn bó sâu sắc với người dân miền núi

close