Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bàn về nhân vật Thánh Gióng Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Thánh Gióng là tác phẩm nói về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người trí thức

 • C

  Chống giặc ngoại xâm

 • D

  Vẻ đẹp đất nước

Câu 2 :

Trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng, tác giả khẳng định Thánh Gióng được xây dựng với vẻ đẹp nào?

 • A

  Vẻ đẹp lí tưởng

 • B

  Vẻ đẹp giản dị, gần gũi

 • C

  Vẻ đẹp kiêu sa

 • D

  Đáp án A và B

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không phải là chi tiết kì ảo trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Sự thụ thai thần kỳ

 • B

  Giặc Ân xâm lược nước ta

 • C

  Thánh Gióng lớn nhanh như thổi

 • D

  Thánh Gióng bay về trời

Câu 4 :

Đâu không phải mong muốn của nhân dân khi xây dựng sự ra đời phi thường của Thánh Gióng?

 • A

  Đặt niềm tin vào những chiến công kì lạ như sự ra đời.

 • B

  Thể hiện sự yêu mến, tôn kính với nhân vật.

 • C

  Thể hiện sự đồng cảm với nhân vật.

 • D

  Khiến nhân vật trở nên phi thường.

Câu 5 :

Tiếng nói đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng nói?

 • A

  Gọi cha mẹ

 • B

  Đòi ăn  

 • C

  Đòi đánh giặc

 • D

  Đòi đi làm

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Gióng lớn nhanh, lớn bằng thức ăn, thức mặc của nhân dân chứng minh cho điều gì?

Sức mạnh dũng sĩ được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị.

Thực phẩm của Việt Nam giàu chất dinh dưỡng

Việt Nam là một đất nước giàu có

Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.

Người Việt Nam yêu trẻ con

Câu 7 :

Chi tiết nào dưới đây thể hiện Thánh Gióng có cái bình thường của con người trần thế?

 • A

  Nguồn gốc, lai lịch cụ thể, rõ ràng

 • B

  Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đánh giặc

 • C

  Đánh giặc xong, bày về trời

 • D

  Nhổ từng bụi tre để truy kích giặc

Câu 8 :

Tại sao nhân dân lưu giữ di tích, câu chuyện và lễ hội về Thánh Gióng?

 • A

  Vì câu chuyện này có thật.

 • B

  Vì muốn mọi người tin và giữ gìn truyền thống yêu nước.

 • C

  Vì mong muốn gắn kết với thần linh.

 • D

  Vì muốn làm phong phú thêm lễ hội ở Việt Nam

Câu 9 :

Điền vào chỗ trống để được nhận xét đúng về văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Quá trình phát triển của nhân vật dồi dào ý nghĩa nhân sinh và (…), (…).

 • A

  đáng yêu, đáng mến

 • B

  anh hùng, dũng mãnh

 • C

  nên thơ, nên họa

 • D

  dũng cảm, yêu nước

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng nghị luận về một nhà văn, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Thánh Gióng là tác phẩm nói về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người trí thức

 • C

  Chống giặc ngoại xâm

 • D

  Vẻ đẹp đất nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện nói về đề tài chống giặc ngoại xâm.

Câu 2 :

Trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng, tác giả khẳng định Thánh Gióng được xây dựng với vẻ đẹp nào?

 • A

  Vẻ đẹp lí tưởng

 • B

  Vẻ đẹp giản dị, gần gũi

 • C

  Vẻ đẹp kiêu sa

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thế với những vẻ đẹp giản dị, gần gũi.

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không phải là chi tiết kì ảo trong truyện Thánh Gióng?

 • A

  Sự thụ thai thần kỳ

 • B

  Giặc Ân xâm lược nước ta

 • C

  Thánh Gióng lớn nhanh như thổi

 • D

  Thánh Gióng bay về trời

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ các đáp án trên.

Lời giải chi tiết :

Giặc Ân xâm lược nước ta không phải là chi tiết kì ảo trong truyện Thánh Gióng

Câu 4 :

Đâu không phải mong muốn của nhân dân khi xây dựng sự ra đời phi thường của Thánh Gióng?

 • A

  Đặt niềm tin vào những chiến công kì lạ như sự ra đời.

 • B

  Thể hiện sự yêu mến, tôn kính với nhân vật.

 • C

  Thể hiện sự đồng cảm với nhân vật.

 • D

  Khiến nhân vật trở nên phi thường.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thể hiện sự đồng cảm với nhân vật không phải mong muốn của nhân dân khi xây dựng sự ra đời phi thường của Thánh Gióng.

Câu 5 :

Tiếng nói đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng nói?

 • A

  Gọi cha mẹ

 • B

  Đòi ăn  

 • C

  Đòi đánh giặc

 • D

  Đòi đi làm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

3 năm không nói, lần cất tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói yêu nước, cứu nước.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Gióng lớn nhanh, lớn bằng thức ăn, thức mặc của nhân dân chứng minh cho điều gì?

Sức mạnh dũng sĩ được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị.

Thực phẩm của Việt Nam giàu chất dinh dưỡng

Việt Nam là một đất nước giàu có

Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.

Người Việt Nam yêu trẻ con

Đáp án

Sức mạnh dũng sĩ được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị.

Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.

Lời giải chi tiết :

Gióng lớn nhanh, lớn bằng thức ăn, thức mặc của nhân dân. → Sức mạnh dũng sĩ được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị. Gióng tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân.

Câu 7 :

Chi tiết nào dưới đây thể hiện Thánh Gióng có cái bình thường của con người trần thế?

 • A

  Nguồn gốc, lai lịch cụ thể, rõ ràng

 • B

  Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đánh giặc

 • C

  Đánh giặc xong, bày về trời

 • D

  Nhổ từng bụi tre để truy kích giặc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thánh Gióng có cái bình thường của con người trần thế đó là nguổn gốc, lai lịch rõ ràng.

Câu 8 :

Tại sao nhân dân lưu giữ di tích, câu chuyện và lễ hội về Thánh Gióng?

 • A

  Vì câu chuyện này có thật.

 • B

  Vì muốn mọi người tin và giữ gìn truyền thống yêu nước.

 • C

  Vì mong muốn gắn kết với thần linh.

 • D

  Vì muốn làm phong phú thêm lễ hội ở Việt Nam

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhân dân lưu giữ di tích, câu chuyện và lễ hội về Thánh Gióng vì muốn mọi người tin và giữ gìn truyền thống yêu nước.

Câu 9 :

Điền vào chỗ trống để được nhận xét đúng về văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Quá trình phát triển của nhân vật dồi dào ý nghĩa nhân sinh và (…), (…).

 • A

  đáng yêu, đáng mến

 • B

  anh hùng, dũng mãnh

 • C

  nên thơ, nên họa

 • D

  dũng cảm, yêu nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Quá trình phát triển của nhân vật dồi dào ý nghĩa nhân sinh và nên thơ, nên họa.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng nghị luận về một nhà văn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

      Em tìm hiểu về nhân vật Thánh Gióng

Lời giải chi tiết :

     Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng nghị luận về một anh hùng dân tộc, Thánh Gióng không phải là nhà văn.

close