Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Con là… Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện khổ thơ sau:

Con là (…) của cha

Dù to bằng trời

Cũng sẽ được lấp đầy

(Con là… Y Phương)

 • A

  nỗi buồn          

 • B

  niềm vui

 • C

  hạnh phúc

 • D

  sợi dây hạnh phúc

Câu 2 :

Câu thơ “Con là nỗi buồn của cha” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Liệt kê

 • D

  Điệp từ

Câu 3 :

Trong văn bản Con là…, khi con là nỗi buồn được ví to bằng thứ gì?

 • A

  Mặt trời

 • B

  Trời

 • C

  Đất

 • D

  Trăng

Câu 4 :

Khổ thơ thứ hai của bài thơ Con là… đã so sánh con với thứ gì?

 • A

  nỗi buồn          

 • B

  niềm vui

 • C

  hạnh phúc

 • D

  sợi dây hạnh phúc

Câu 5 :

Đáp án nào nói đúng nhất nội dung của khổ thơ dưới đây:

Con là niềm vui của cha

Dù nhỏ bằng hạt vừng

Ăn mãi không bao giờ hết

 • A

  Trẻ con luôn bé nhỏ và cần được nâng niu

 • B

  Tình yêu cha dành cho con là vô tận

 • C

  Với cha, con luôn là niềm vui bất tận

 • D

  Dù nỗi buồn có nhiều đến đâu cũng sẽ được lấp đầy

Câu 6 :

Câu thơ “Mảnh hơn sợi tóc” trong bài thơ Con là… sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Điệp từ

 • B

  Liệt kê

 • C

  So sánh ngang bằng

 • D

  So sánh hơn kém

Câu 7 :

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khổ thơ sau:

Con là sợi dây hạnh phúc

Mảnh hơn sợi tóc

Buộc cuộc đời (…) vào với (…)

 • A

  ông; bà

 • B

  cha; mẹ

 • C

  con; mẹ

 • D

  anh; em

Câu 8 :

Trong văn bản Con là…, người cha không so sánh người con với đối tượng nào?

 • A

  Niềm vui.

 • B

  Nỗi buồn.

 • C

  Sợi dây kết nối.

 • D

  Sợi dây hạnh phúc.

Câu 9 :

Từ “con là” được lặp lại mấy lần trong bài thơ Con là…?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 10 :

Tình cảm nào được thể hiện rõ nét nhất trong bài thơ Con là…?

 • A

  Tình cảm của người con dành cho cha

 • B

  Tình cảm cha mẹ dành cho con

 • C

  Tình cảm của người cha dành cho con

 • D

  Tình cảm của ông bà dành cho cháu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện khổ thơ sau:

Con là (…) của cha

Dù to bằng trời

Cũng sẽ được lấp đầy

(Con là… Y Phương)

 • A

  nỗi buồn          

 • B

  niềm vui

 • C

  hạnh phúc

 • D

  sợi dây hạnh phúc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Con là nỗi buồn của cha

Dù to bằng trời

Cũng sẽ được lấp đầy

Câu 2 :

Câu thơ “Con là nỗi buồn của cha” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Liệt kê

 • D

  Điệp từ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phép tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng phép so sánh (con là nỗi buồn)

Câu 3 :

Trong văn bản Con là…, khi con là nỗi buồn được ví to bằng thứ gì?

 • A

  Mặt trời

 • B

  Trời

 • C

  Đất

 • D

  Trăng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Con là…, khi con là nỗi buồn được ví to bằng trời.

Câu 4 :

Khổ thơ thứ hai của bài thơ Con là… đã so sánh con với thứ gì?

 • A

  nỗi buồn          

 • B

  niềm vui

 • C

  hạnh phúc

 • D

  sợi dây hạnh phúc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khổ thơ thứ hai đã so sánh con với niềm vui

Câu 5 :

Đáp án nào nói đúng nhất nội dung của khổ thơ dưới đây:

Con là niềm vui của cha

Dù nhỏ bằng hạt vừng

Ăn mãi không bao giờ hết

 • A

  Trẻ con luôn bé nhỏ và cần được nâng niu

 • B

  Tình yêu cha dành cho con là vô tận

 • C

  Với cha, con luôn là niềm vui bất tận

 • D

  Dù nỗi buồn có nhiều đến đâu cũng sẽ được lấp đầy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ nói về niềm vui con mang lại cho cha không bao giờ có giưới hạn. Với cha, có con luôn là niềm vui bất tận.

Câu 6 :

Câu thơ “Mảnh hơn sợi tóc” trong bài thơ Con là… sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A

  Điệp từ

 • B

  Liệt kê

 • C

  So sánh ngang bằng

 • D

  So sánh hơn kém

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng biện pháp so sánh hơn kém.

Câu 7 :

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khổ thơ sau:

Con là sợi dây hạnh phúc

Mảnh hơn sợi tóc

Buộc cuộc đời (…) vào với (…)

 • A

  ông; bà

 • B

  cha; mẹ

 • C

  con; mẹ

 • D

  anh; em

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại bài thơ trên.

Lời giải chi tiết :

Con là sợi dây hạnh phúc

Mảnh hơn sợi tóc

Buộc cuộc đời cha vào với mẹ

Câu 8 :

Trong văn bản Con là…, người cha không so sánh người con với đối tượng nào?

 • A

  Niềm vui.

 • B

  Nỗi buồn.

 • C

  Sợi dây kết nối.

 • D

  Sợi dây hạnh phúc.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại bài thơ trên.

Lời giải chi tiết :

Người cha không so sánh người con với sợi dây kết nối.

Câu 9 :

Từ “con là” được lặp lại mấy lần trong bài thơ Con là…?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ trong SGK

Lời giải chi tiết :

Từ “con là” được lặp lại 3 lần trong bài thơ.

Câu 10 :

Tình cảm nào được thể hiện rõ nét nhất trong bài thơ Con là…?

 • A

  Tình cảm của người con dành cho cha

 • B

  Tình cảm cha mẹ dành cho con

 • C

  Tình cảm của người cha dành cho con

 • D

  Tình cảm của ông bà dành cho cháu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết :

Tình cảm được thể hiện rõ nét nhất trong bài thơ là tình cảm cha dành cho con.

close