Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Bùi Mạnh Nhị Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bùi Mạnh Nhị sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1956

 • C

  1957

 • D

  1958

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhi sinh năm 1955.

Câu hỏi 2 :

Bùi Mạnh Nhị quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nam Định

Câu hỏi 3 :

Bùi Mạnh Nhị là giảng viên của trường đại học nào dưới đây?

 • A

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • B

  Đại học Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • D

  Đại học Giáo dục

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhị là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Bùi Mạnh Nhị đúng hay sai?

“Ông còn là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Bùi Mạnh Nhị còn là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam

Câu hỏi 5 :

Học hàm của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

 • A

  Giáo sư

 • B

  Phó giáo sư

 • C

  Thạc sĩ

 • D

  Cử nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Học hàm của tác giả Bùi Mạnh Nhị là Phó giáo sư.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Học vị của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Cử nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tiến sĩ

Lời giải chi tiết :

- Học vị của tác giả Bùi Mạnh Nhị là Tiến sĩ khoa học

Câu hỏi 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Bùi Mạnh Nhị?

 • A

  Sen tháp Mười

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Phương ngôn Việt Nam

 • D

  Nỗi oan hại chồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ không năm tháng – Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu hỏi 8 :

Tác phẩm Sen Tháp Mười cuả Bùi Mạnh Nhị sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1977

 • B

  1978

 • C

  1979

 • D

  1980

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhị (1980), Sen Tháp Mười (Ca dao miền Nam về chủ tịch Hồ Chí Minh).

Câu hỏi 9 :

Tác phẩm Phương ngôn Việt Nam của Bùi Mạnh Nhị thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Luận văn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Phương ngôn Việt Nam (Luận văn cao học) – Bùi Mạnh Nhị

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bùi Mạnh Nhị được trao tặng danh hiệu nào?

Chọn đáp án không đúng:

Nhà giáo Ưu tú

Huân chương lao động hạng nhất

Nhà giáo Nhân dân

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nhà giáo Nhân dân

Lời giải chi tiết :

Giải thưởng:

- Nhà giáo Ưu tú

- Huân chương lao động hạng nhất

close