Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Bùi Mạnh Nhị Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bùi Mạnh Nhị sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1956

 • C

  1957

 • D

  1958

Câu 2 :

Bùi Mạnh Nhị quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Câu 3 :

Bùi Mạnh Nhị là giảng viên của trường đại học nào dưới đây?

 • A

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • B

  Đại học Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • D

  Đại học Giáo dục

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Bùi Mạnh Nhị đúng hay sai?

“Ông còn là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Học hàm của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

 • A

  Giáo sư

 • B

  Phó giáo sư

 • C

  Thạc sĩ

 • D

  Cử nhân

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Học vị của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Cử nhân

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Bùi Mạnh Nhị?

 • A

  Sen tháp Mười

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Phương ngôn Việt Nam

 • D

  Nỗi oan hại chồng

Câu 8 :

Tác phẩm Sen Tháp Mười cuả Bùi Mạnh Nhị sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1977

 • B

  1978

 • C

  1979

 • D

  1980

Câu 9 :

Tác phẩm Phương ngôn Việt Nam của Bùi Mạnh Nhị thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Luận văn

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bùi Mạnh Nhị được trao tặng danh hiệu nào?

Chọn đáp án không đúng:

Nhà giáo Ưu tú

Huân chương lao động hạng nhất

Nhà giáo Nhân dân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bùi Mạnh Nhị sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1956

 • C

  1957

 • D

  1958

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhi sinh năm 1955.

Câu 2 :

Bùi Mạnh Nhị quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nam Định

Câu 3 :

Bùi Mạnh Nhị là giảng viên của trường đại học nào dưới đây?

 • A

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • B

  Đại học Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • D

  Đại học Giáo dục

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhị là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Bùi Mạnh Nhị đúng hay sai?

“Ông còn là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Bùi Mạnh Nhị còn là nhà nghiên cứu văn học Việt Nam

Câu 5 :

Học hàm của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

 • A

  Giáo sư

 • B

  Phó giáo sư

 • C

  Thạc sĩ

 • D

  Cử nhân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Học hàm của tác giả Bùi Mạnh Nhị là Phó giáo sư.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Học vị của tác giả Bùi Mạnh Nhị là?

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Cử nhân

Đáp án

Tiến sĩ

Lời giải chi tiết :

- Học vị của tác giả Bùi Mạnh Nhị là Tiến sĩ khoa học

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Bùi Mạnh Nhị?

 • A

  Sen tháp Mười

 • B

  Bài thơ không năm tháng

 • C

  Phương ngôn Việt Nam

 • D

  Nỗi oan hại chồng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ không năm tháng – Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu 8 :

Tác phẩm Sen Tháp Mười cuả Bùi Mạnh Nhị sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1977

 • B

  1978

 • C

  1979

 • D

  1980

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bùi Mạnh Nhị (1980), Sen Tháp Mười (Ca dao miền Nam về chủ tịch Hồ Chí Minh).

Câu 9 :

Tác phẩm Phương ngôn Việt Nam của Bùi Mạnh Nhị thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện

 • C

 • D

  Luận văn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương ngôn Việt Nam (Luận văn cao học) – Bùi Mạnh Nhị

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bùi Mạnh Nhị được trao tặng danh hiệu nào?

Chọn đáp án không đúng:

Nhà giáo Ưu tú

Huân chương lao động hạng nhất

Nhà giáo Nhân dân

Đáp án

Nhà giáo Nhân dân

Lời giải chi tiết :

Giải thưởng:

- Nhà giáo Ưu tú

- Huân chương lao động hạng nhất

close