Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Tô Hoài Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tô Hoài? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Câu 2 :

Tên khai sinh của Tô Hoài là gì? 

 • A

  Nguyễn Sen

 • B

  Nguyễn Tuân

 • C

  Nguyễn Huy Tưởng

 • D

  Nguyễn Siêu

Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Tô Hoài?

 • A

  1910 - 2000

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Câu 4 :

Tô Hoài viết văn từ khi nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Khi đất nước thống nhất

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng về những sáng tác của Tô Hoài?

 • A

  Ông sáng tác rất ít nhưng đó đều là những tác phẩm tạo nên tiếng vang

 • B

  Ông viết nhiều tác phẩm nhưng chỉ thiên về thơ

 • C

  Ông có khối lượng tác phẩm phong phú và đa dạng, gồm nhiều thể loại.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Tô Hoài được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Câu 7 :

Đâu là tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài?

 • A

  Vượt thác

 • B

  Quê hương

   

 • C

  Con cáo và chùm nho

 • D

  Dế mèn phiêu lưu kí

   

   

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Tô Hoài? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tô Hoài quê nội ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), lớn lên ở quê ngoại - làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Câu 2 :

Tên khai sinh của Tô Hoài là gì? 

 • A

  Nguyễn Sen

 • B

  Nguyễn Tuân

 • C

  Nguyễn Huy Tưởng

 • D

  Nguyễn Siêu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen

Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Tô Hoài?

 • A

  1910 - 2000

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tô Hoài (1920-2014)

Câu 4 :

Tô Hoài viết văn từ khi nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Khi đất nước thống nhất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tô Hoài viết văn từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 5 :

Đâu là nhận xét đúng về những sáng tác của Tô Hoài?

 • A

  Ông sáng tác rất ít nhưng đó đều là những tác phẩm tạo nên tiếng vang

 • B

  Ông viết nhiều tác phẩm nhưng chỉ thiên về thơ

 • C

  Ông có khối lượng tác phẩm phong phú và đa dạng, gồm nhiều thể loại.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông có khối lượng tác phẩm phong phú và đa dạng, gồm nhiều thể loại.

Câu 6 :

Tô Hoài được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Câu 7 :

Đâu là tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài?

 • A

  Vượt thác

 • B

  Quê hương

   

 • C

  Con cáo và chùm nho

 • D

  Dế mèn phiêu lưu kí

   

   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Dế mèn phiêu lưu kí là tác phẩm tiêu biểu của Tô Hoài

close