Trắc nghiệm Vài nét về tá́c giả Nguyễn Nhật Ánh Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  1954

 • B

  1955

 • C

  1956

 • D

  1957

Câu 2 :

Nguyễn Nhật Ánh quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Nam

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nguyễn Nhật Ánh từng làm những công việc gì?

Viết văn

Bác sĩ

Làm báo

Buôn bán

Dạy học

Câu 4 :

Nguyễn Nhật Ánh nổi tiếng nhất với vai trò nào?

 • A

  Nhà báo

 • B

  Giáo viên

 • C

  Nhà văn

 • D

  Luật sư

Câu 5 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Chu Đình Ngạn

 • B

  Đông Phương Sóc

 • C

  Sóc Phương Đông

 • D

  Ngột Lôi Quật

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Nhật Ánh đúng hay sai?

“Ông được coi là một trong những nhà văn thành công nhất viết sách nghiên cứu khoa học với hơn 100 tác phẩm các thể loại.”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về văn phong Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Sâu sắc, độc đáo, hồn nhiên

 • B

  Tinh tế, dí dỏm, hồn nhiên

 • C

  Thâm trầm, sâu sắc, triết lí

 • D

  Đôn hậu, tinh tế, bất ngờ

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Gió lạnh đầu mùa

 • B

  Hạ đỏ

 • C

  Mắc biếc

 • D

  Ngồi khóc trên cây

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Nhật Ánh không viết về động vật?

 • A

  Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng

 • B

  Chúc một ngày tốt lành

 • C

  Tôi là Bê-tô

 • D

  Trước vòng chung kết

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  1954

 • B

  1955

 • C

  1956

 • D

  1957

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955

Câu 2 :

Nguyễn Nhật Ánh quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Nam

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Quảng Nam

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Nguyễn Nhật Ánh từng làm những công việc gì?

Viết văn

Bác sĩ

Làm báo

Buôn bán

Dạy học

Đáp án

Viết văn

Làm báo

Dạy học

Lời giải chi tiết :

Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng có thời gian đi dạy học, viết báo

Câu 4 :

Nguyễn Nhật Ánh nổi tiếng nhất với vai trò nào?

 • A

  Nhà báo

 • B

  Giáo viên

 • C

  Nhà văn

 • D

  Luật sư

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Nhật Ánh nổi tiếng nhất với vai trò nhà văn.

Câu 5 :

Bút danh nào dưới đây không phải của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Chu Đình Ngạn

 • B

  Đông Phương Sóc

 • C

  Sóc Phương Đông

 • D

  Ngột Lôi Quật

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngột Lôi Quật là bút danh của Nguyễn Tuân.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Nhật Ánh đúng hay sai?

“Ông được coi là một trong những nhà văn thành công nhất viết sách nghiên cứu khoa học với hơn 100 tác phẩm các thể loại.”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ông được coi là một trong những nhà văn thành công nhất viết sách cho tuổi thơ, tuổi mới lớn với hơn 100 tác phẩm các thể loại.

Câu 7 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về văn phong Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Sâu sắc, độc đáo, hồn nhiên

 • B

  Tinh tế, dí dỏm, hồn nhiên

 • C

  Thâm trầm, sâu sắc, triết lí

 • D

  Đôn hậu, tinh tế, bất ngờ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Văn phong của ông tinh tế, dí dỏm, hồn nhiên.

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Nhật Ánh?

 • A

  Gió lạnh đầu mùa

 • B

  Hạ đỏ

 • C

  Mắc biếc

 • D

  Ngồi khóc trên cây

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Gió lạnh đầu mùa là tác phẩm của Thạch Lam.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Năm 2010, tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của ông được trao tặng Giải thưởng Văn học ASEAN.

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây của Nguyễn Nhật Ánh không viết về động vật?

 • A

  Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng

 • B

  Chúc một ngày tốt lành

 • C

  Tôi là Bê-tô

 • D

  Trước vòng chung kết

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm hiểu các tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh và trả lời

Lời giải chi tiết :

Trước vòng chung kết không viết về động vật.

close