Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Hoa bìm Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu thơ:

Rung rinh bờ giậu hoa bìm

Màu hoa (…) tôi tìm tuổi thơ

(Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu)

 • A

  Trăng trắng

 • B

  Tim tím

 • C

  Đo đỏ

 • D

  Hồng hồng

Câu 2 :

Con vật nào không xuất hiện trong bài thơ Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu?

 • A

  Chuồn chuồn

 • B

  Cào cào

 • C

  Nhện

 • D

  Bọ ngựa

Câu 3 :

Trong bài thơ Hoa bìm, thứ gì đã rụng trong một buổi trưa?

 • A

  Quả ổi

 • B

  Tiếng chim 

 • C

  Hoa hồng

 • D

  Hạt mưa

Câu 4 :

Đâu không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Hoa bìm?

 • A

  So sánh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Liệt kê

 • D

  Tiểu đối

Câu 5 :

Biện pháp tu từ trong câu thơ “Trưa yên ả rụng một vài tiếng chim?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh 

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Điệp từ 

Câu 6 :

Câu thơ nào dưới đây sử dụng phép tiểu đối?

 • A

  Có bầy đom đóm thắp đèn đêm thâu

 • B

  Kêu dài ngày hạn, kêu nhàu ngày mưa

 • C

  Cào cào tránh nắng đậu nhờ tàn sen

 • D

  Cánh diều ai thả nổi chìm trên mây 

Câu 7 :

Tính từ nào nói đúng nhất bức tranh quê trong bài thơ Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu?

 • A

  Ồn ào, náo nhiệt

 • B

  U ám, buồn bã

 • C

  Tươi đẹp, mộng mơ

 • D

  Rực rỡ, kiêu sa

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Câu thơ "Mười năm chốn cũ, em chưa hẹn về...?" thể hiện nỗi nhớ quê hương tuổi thơ của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ Hoa bìm?

Nhớ tuổi thơ

Tự hào về lịch sử anh hùng

Yêu quê hương

Yêu thiên nhiên, động vật

Căm thù giặc ngoại xâm 

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bức tranh trong bài thơ Hoa bìm có sự xuất hiện của những đối tượng nào?

Xe cộ

Con người

Nhà cửa

Động vật

Thực vật 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu thơ:

Rung rinh bờ giậu hoa bìm

Màu hoa (…) tôi tìm tuổi thơ

(Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu)

 • A

  Trăng trắng

 • B

  Tim tím

 • C

  Đo đỏ

 • D

  Hồng hồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại câu thơ đầu trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Rung rinh bờ giậu hoa bìm

Màu hoa tim tím tôi tìm tuổi thơ

Câu 2 :

Con vật nào không xuất hiện trong bài thơ Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu?

 • A

  Chuồn chuồn

 • B

  Cào cào

 • C

  Nhện

 • D

  Bọ ngựa

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bọ ngựa là con vật không xuất hiện trong bài thơ Hoa bìm.

Câu 3 :

Trong bài thơ Hoa bìm, thứ gì đã rụng trong một buổi trưa?

 • A

  Quả ổi

 • B

  Tiếng chim 

 • C

  Hoa hồng

 • D

  Hạt mưa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Trưa yên ả rụng một vài tiếng chim”: tiếng chim đã rụng trong buổi trưa.

Câu 4 :

Đâu không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Hoa bìm?

 • A

  So sánh

 • B

  Điệp từ

 • C

  Liệt kê

 • D

  Tiểu đối

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

So sánh không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Hoa bìm

Câu 5 :

Biện pháp tu từ trong câu thơ “Trưa yên ả rụng một vài tiếng chim?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh 

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Điệp từ 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu thơ trên sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: tiếng chim được cảm nhận bằng thính giác nay được tác giả cảm nhận bằng thị giác “rụng”.

Câu 6 :

Câu thơ nào dưới đây sử dụng phép tiểu đối?

 • A

  Có bầy đom đóm thắp đèn đêm thâu

 • B

  Kêu dài ngày hạn, kêu nhàu ngày mưa

 • C

  Cào cào tránh nắng đậu nhờ tàn sen

 • D

  Cánh diều ai thả nổi chìm trên mây 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tiểu đối: ngày hạn - ngày mưa trong câu thơ Kêu dài ngày hạn, kêu nhàu ngày mưa

Câu 7 :

Tính từ nào nói đúng nhất bức tranh quê trong bài thơ Hoa bìm – Nguyễn Đức Mậu?

 • A

  Ồn ào, náo nhiệt

 • B

  U ám, buồn bã

 • C

  Tươi đẹp, mộng mơ

 • D

  Rực rỡ, kiêu sa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bức tranh là hình ảnh tươi đẹp, mộng mơ nơi làng quê Việt Nam.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

 Câu thơ "Mười năm chốn cũ, em chưa hẹn về...?" thể hiện nỗi nhớ quê hương tuổi thơ của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đây chính là câu thơ thể hiện nỗi nhớ quê hương tuổi thơ của tác giả.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ Hoa bìm?

Nhớ tuổi thơ

Tự hào về lịch sử anh hùng

Yêu quê hương

Yêu thiên nhiên, động vật

Căm thù giặc ngoại xâm 

Đáp án

Nhớ tuổi thơ

Yêu quê hương

Yêu thiên nhiên, động vật

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và chọn các đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Những tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ Hoa bìm: nhớ tuổi thơ, yêu quê hương, thiên nhiên, động vật.

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bức tranh trong bài thơ Hoa bìm có sự xuất hiện của những đối tượng nào?

Xe cộ

Con người

Nhà cửa

Động vật

Thực vật 

Đáp án

Con người

Động vật

Thực vật 

Lời giải chi tiết :

Bức tranh trong bài thơ Hoa bìm có sự xuất hiện của:

- Động vật: con chuồn ớt, con chim, con nhện, cào cào, dế mèn, đom đóm, con cuốc.

- Thực vật: nhành gai, cây hồng, canh bèo, tàn sen, bờ lau.

- Con người: con mắt lá, cánh diều ai thả, bến nước - con thuyền.

close