Trắc nghiệm Lý thuyết về so sánh Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

So sánh là gì?

 • A

  Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

 • B

  Là mang hai đối tượng ra so sánh với nhau

 • C

  Là hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương đồng với nhau

 • D

  Hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương cận với nhau

Câu 2 :

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm?

 • A

  Vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh (có thể lược bớt)

 • B

  Vế A, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

 • C

  Vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

 • D

  Vế A, vế B

Câu 3 :

Nội dung câu: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” là gì?

 • A

  Khen ngợi trẻ em biết ăn, biết chơi

 • B

  Trẻ em là những người nhỏ bé, yếu đuối cần được bảo vệ chăm sóc

 • C

  Trẻ em cần được tạo điều kiện ăn, chơi, học tập

 • D

  Cả B và C

Câu 4 :

Tìm từ so sánh trong câu dưới đây?

Thương người như thể thương thân.

 • A

  Thương người

 • B

  Như

 • C

  Thể

 • D

  Thương thân

Câu 5 :

Trong các câu văn dưới đây, câu nào không sử dụng phép so sánh?

 • A

  Trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh

 • B

  Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn

 • C

  Rồi cả nhà- trừ tôi- vui như tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú Tiến Lê được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế

 • D

  Mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ.

Câu 6 :

Biện pháp so sánh trong câu “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng” có tác dụng gì?

 • A

  Người đọc dễ tưởng tượng ra khung cảnh dòng sông Năm Căn mênh mông sóng nước

 • B

  Khiến câu văn trở nên sinh động hơn, người đọc dễ tưởng tượng ra khung cảnh tự nhiên

 • C

  Giúp nhà văn thêm gần gũi với độc giả

 • D

  Câu văn trở nên giàu hình tượng hơn.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ đây có phải là một câu so sánh không?

“Sóng đã cài then, đêm sập cửa”

Không

Câu 8 :

Đâu là vế A trong câu thơ so sánh sau?

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa”

 • A

  Mặt trời

 • B

  Mặt trời xuống biển

 • C

  Như 

 • D

  Hòn lửa

Câu 9 :

Tác dụng của phép so sánh trong câu văn sau là gì?

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa”

 • A

  Gợi hình, biểu cảm, miêu tả sự vật, sự việc cụ thể, sinh động

 • B

  Chỉ có tác dụng làm rõ hình thức bên ngoài của đối tượng được miêu tả

 • C

  Làm cho câu văn trở nên hơi đưa đẩy và bóng bẩy.

 • D

  Không có tác dụng gợi cảm.

Câu 10 :

Tình từ nào có thể kết hợp với “…như mực” để tạo thành thành ngữ?

 • A

  Đen

 • B

  Bẩn

 • C

  Sạch

 • D

  Tối

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

So sánh là gì?

 • A

  Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

 • B

  Là mang hai đối tượng ra so sánh với nhau

 • C

  Là hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương đồng với nhau

 • D

  Hai sự vật, hiện tượng có nhiều nét tương cận với nhau

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Câu 2 :

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm?

 • A

  Vế A, vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh (có thể lược bớt)

 • B

  Vế A, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

 • C

  Vế B, từ ngữ chỉ phương diện so sánh

 • D

  Vế A, vế B

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm:

+ Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh);

+ Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A);

+ Từ ngữ chỉ phương diện so sánh;

+ Từ ngữ chỉ ý so sánh (gọi tắt là từ so sánh).

Câu 3 :

Nội dung câu: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” là gì?

 • A

  Khen ngợi trẻ em biết ăn, biết chơi

 • B

  Trẻ em là những người nhỏ bé, yếu đuối cần được bảo vệ chăm sóc

 • C

  Trẻ em cần được tạo điều kiện ăn, chơi, học tập

 • D

  Cả B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu nói và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Nội dung câu trên ý chỉ trẻ em nhỏ bé và cần tạo điều kiện cho các em lớn lên.

Câu 4 :

Tìm từ so sánh trong câu dưới đây?

Thương người như thể thương thân.

 • A

  Thương người

 • B

  Như

 • C

  Thể

 • D

  Thương thân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại mô hình so sánh

Lời giải chi tiết :

Từ “như” là từ so sánh.

Câu 5 :

Trong các câu văn dưới đây, câu nào không sử dụng phép so sánh?

 • A

  Trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh

 • B

  Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn

 • C

  Rồi cả nhà- trừ tôi- vui như tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú Tiến Lê được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế

 • D

  Mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu văn trên để chọn ra đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Câu D đơn thuần là câu miêu tả không sử dụng biện pháp so sánh.

Câu 6 :

Biện pháp so sánh trong câu “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng” có tác dụng gì?

 • A

  Người đọc dễ tưởng tượng ra khung cảnh dòng sông Năm Căn mênh mông sóng nước

 • B

  Khiến câu văn trở nên sinh động hơn, người đọc dễ tưởng tượng ra khung cảnh tự nhiên

 • C

  Giúp nhà văn thêm gần gũi với độc giả

 • D

  Câu văn trở nên giàu hình tượng hơn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu văn

Lời giải chi tiết :

 Câu văn gợi cho người đọc về không gian mênh mông, rộng lớn của dòng sông Năm Căn

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ đây có phải là một câu so sánh không?

“Sóng đã cài then, đêm sập cửa”

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ

Lời giải chi tiết :

Câu trên không sử dụng phép so sánh

Câu 8 :

Đâu là vế A trong câu thơ so sánh sau?

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa”

 • A

  Mặt trời

 • B

  Mặt trời xuống biển

 • C

  Như 

 • D

  Hòn lửa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và nhớ lại mô hình

Lời giải chi tiết :

Mặt trời xuống biển là vế A

Câu 9 :

Tác dụng của phép so sánh trong câu văn sau là gì?

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa”

 • A

  Gợi hình, biểu cảm, miêu tả sự vật, sự việc cụ thể, sinh động

 • B

  Chỉ có tác dụng làm rõ hình thức bên ngoài của đối tượng được miêu tả

 • C

  Làm cho câu văn trở nên hơi đưa đẩy và bóng bẩy.

 • D

  Không có tác dụng gợi cảm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ xem pháp so sánh đã mang lại tác dụng gì

Lời giải chi tiết :

Phép so sánh trong câu văn trên gợi hình, biểu cảm, miêu tả sự vật, sự việc cụ thể, sinh động

Câu 10 :

Tình từ nào có thể kết hợp với “…như mực” để tạo thành thành ngữ?

 • A

  Đen

 • B

  Bẩn

 • C

  Sạch

 • D

  Tối

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thành ngữ dân gian

Lời giải chi tiết :

“Đen như mực”

close