Trắc nghiệm Lý thuyết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày ý kiến về một vấn đề là...

nêu lên những suy nghĩ, nhận xét;

người viết 

để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình

đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự của bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống?

Tìm ý, lập dàn ý

Trao đổi và đánh giá

ác định đề tài, thời gian và không gian nói

Luyện tập và trình bày

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề chỉ được áp dụng trong môi trường học tập, không áp dụng trong những môi trường khác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống đem lại lợi ích gì cho chúng ta?

Giúp chúng ta học đều tất cả các môn học

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Giúp các bạn yêu quý chúng ta hơn

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày ý kiến của mình, các em cần xác định?

Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

Đó là vấn đề gì?

Cần chú ý như thế nào khi nói.

Tâm trạng của người nghe

Khi trình bày cần có thêm thiết bị gì?

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong bài nói, chúng ta chỉ trình bày ý kiến, không được dùng tranh ảnh, sách báo, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc tóm tắt hệ thống ý dưới dạng dàn ý hoặc sơ đồ là một cách hay trong việc trình bày bài nói, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày ý kiến về một vấn đề?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc trình bày ý kiến về một vấn đề có cần thiết trong học tập hay không?

Không

Câu 10 :

Khi trình bày bài nói, chúng ta không nên làm gì?

 • A

  Dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước

 • B

  Trình bày từ khái quát đến cụ thể

 • C

  Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học để nhớ lại nội dung nói

 • D

  Kết nối các tư liệu trực quan (hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bảng biểu,...) với bài nói.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày ý kiến về một vấn đề là...

nêu lên những suy nghĩ, nhận xét;

người viết 

để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình

đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể

Đáp án

người viết 

nêu lên những suy nghĩ, nhận xét;

đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể

để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình

Phương pháp giải :

Em xem lại phần khái niệm của bài học

Lời giải chi tiết :

Trình bày ý kiến về một vấn đề là người viết nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước dưới đây để đúng với trình tự của bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống?

Tìm ý, lập dàn ý

Trao đổi và đánh giá

ác định đề tài, thời gian và không gian nói

Luyện tập và trình bày

Đáp án

ác định đề tài, thời gian và không gian nói

Tìm ý, lập dàn ý

Luyện tập và trình bày

Trao đổi và đánh giá

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng:

- Xác định đề tài, thời gian và không gian nói

- Tìm ý, lập dàn ý

- Luyện tập và trình bày

- Trao đổi và đánh giá

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề chỉ được áp dụng trong môi trường học tập, không áp dụng trong những môi trường khác, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề thường được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực từ học tập đến cuộc sống.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống đem lại lợi ích gì cho chúng ta?

Giúp chúng ta học đều tất cả các môn học

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Giúp các bạn yêu quý chúng ta hơn

Đáp án

Giúp chúng ta được bày tỏ, thể hiện quan điểm của mình

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để trình bày ý kiến của mình, các em cần xác định?

Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

Đó là vấn đề gì?

Cần chú ý như thế nào khi nói.

Tâm trạng của người nghe

Khi trình bày cần có thêm thiết bị gì?

Đáp án

Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

Đó là vấn đề gì?

Cần chú ý như thế nào khi nói.

Khi trình bày cần có thêm thiết bị gì?

Lời giải chi tiết :

Để trình bày ý kiến của mình, các em cần xác định:

- Đó là vấn đề gì? Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

- Các lí lẽ và bằng chứng mà em định sử dụng để làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục mọi người là những gì?

- Khi trình bày cần có thêm thiết bị gì?

- Cần chú ý như thế nào khi nói (âm lượng, tốc độ, tư thế, thái độ và các yếu tố phi ngôn ngữ,...)?

=> Tâm trạng người nghe không phải là thứ chúng ta cần xác định khi chuẩn bị bài nói.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong bài nói, chúng ta chỉ trình bày ý kiến, không được dùng tranh ảnh, sách báo, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tìm tư liệu liên quan đến bài nói sẽ trình bày (tranh, ảnh, sách, báo,... về hoạt động tham quan, du lịch).

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc tóm tắt hệ thống ý dưới dạng dàn ý hoặc sơ đồ là một cách hay trong việc trình bày bài nói, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Việc tóm tắt hệ thống ý dưới dạng dàn ý hoặc sơ đồ (Trên giấy hoặc trên các phần mềm trình chiếu) sẽ giúp em làm chủ được nội dung trình bày, cũng như giúp người nghe dễ dàng theo dõi bài nói.

Câu 8 :

Đâu là cách thức chuẩn khi trình bày ý kiến về một vấn đề?

 • A

  Cầm bài viết đã chuẩn bị để đọc trước lớp

 • B

  Không được cầm theo bất cứ thứ gì

 • C

  Trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

 • D

  Phải đứng bên cạnh thầy cô giáo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Lưu ý: trình bày miệng, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chi và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc trình bày ý kiến về một vấn đề có cần thiết trong học tập hay không?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Dựa vào thực tế việc học tập, em đưa ra đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề rất quan trọng trong một số vấn đề cần phải đưa ra ý kiến của cá nhân mình.

Câu 10 :

Khi trình bày bài nói, chúng ta không nên làm gì?

 • A

  Dựa vào phần tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước

 • B

  Trình bày từ khái quát đến cụ thể

 • C

  Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học để nhớ lại nội dung nói

 • D

  Kết nối các tư liệu trực quan (hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bảng biểu,...) với bài nói.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhìn tập trung vào một điểm trong lớp học là một việc không nên, sẽ khiến chúng ta trông mất tự tin khi thực hiện bài nói.

close