Trắc nghiệm Lý thuyết về viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

 • A

  Kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • B

  Kể về diễn biến của sự việc mà người thân đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • C

  Kể về diễn biến của sự việc mà người khác trải qua đã trải qua và kể lại cho em để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • D

  Miêu tả về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

Câu 2 :

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

 • A

  Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

 • B

  Ngôi thứ ba

 • C

  Ngôi thứ nhất

 • D

  Ngôi thứ hai

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, em chỉ được sử dụng phương thức tự sự. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân bao gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần 

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng quy trình viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân:

Tìm ý, lập dàn ý

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Xác định đề đề tài

Viết bài

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Ý nghĩa của trải nghiệm

Diễn biến câu chuyện

Giới thiệu trải nghiệm của bản thân

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, em phải kể các sự việc theo trình tự diễn ra”

Đúng
Sai
Câu 8 :

 Để bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân hấp dẫn, sinh động hơn, em có thể làm những điều nào sau đây?

 • A

  Sử dụng hình ảnh minh họa cho câu chuyện

 • B

  Vẽ tranh để minh họa cho câu chuyện

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 9 :

Đề tài nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu đề bài : Kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A

  Một kỉ niệm sâu sắc với gia đình, bạn bè

 • B

  Một lỗi lầm của bản thân

 • C

  Một người mà em yêu quý

 • D

  Khám phá một vùng đất mới

Câu 10 :

Đề tài nào dưới đây phù hợp với yêu cầu đề bài : Kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A

  Chuyến về thăm quê ngoại

 • B

  Loài hoa em yêu thích

 • C

  Một người mà em yêu quý

 • D

  Cảnh đồng lúa buổi sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

 • A

  Kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • B

  Kể về diễn biến của sự việc mà người thân đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • C

  Kể về diễn biến của sự việc mà người khác trải qua đã trải qua và kể lại cho em để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • D

  Miêu tả về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

Câu 2 :

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

 • A

  Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

 • B

  Ngôi thứ ba

 • C

  Ngôi thứ nhất

 • D

  Ngôi thứ hai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, em chỉ được sử dụng phương thức tự sự. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Có thể kết hợp giữa kể và tả để bài viết sinh động, hấp dẫn hơn

Câu 4 :

Bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân bao gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần 

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng quy trình viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân:

Tìm ý, lập dàn ý

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Xác định đề đề tài

Viết bài

Đáp án

Xác định đề đề tài

Tìm ý, lập dàn ý

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Lời giải chi tiết :

- Xác định đề đề tài

- Tìm ý, lập dàn ý

- Viết bài

- Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Ý nghĩa của trải nghiệm

Diễn biến câu chuyện

Giới thiệu trải nghiệm của bản thân

Đáp án

Giới thiệu trải nghiệm của bản thân

Diễn biến câu chuyện

Ý nghĩa của trải nghiệm

Lời giải chi tiết :

Mở bài: giới thiệu trải nghiệm của bản thân

Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện

Kết bài: Ý nghĩa của trải nghiệm

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, em phải kể các sự việc theo trình tự diễn ra”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, em phải kể các sự việc theo trình tự diễn ra.

Câu 8 :

 Để bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân hấp dẫn, sinh động hơn, em có thể làm những điều nào sau đây?

 • A

  Sử dụng hình ảnh minh họa cho câu chuyện

 • B

  Vẽ tranh để minh họa cho câu chuyện

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc vẽ tranh để minh họa cho câu chuyện.

Câu 9 :

Đề tài nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu đề bài : Kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A

  Một kỉ niệm sâu sắc với gia đình, bạn bè

 • B

  Một lỗi lầm của bản thân

 • C

  Một người mà em yêu quý

 • D

  Khám phá một vùng đất mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại các đề tài và xác định đề tài phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đề tài “Một người mà em yêu quý” không phù hợp.

Câu 10 :

Đề tài nào dưới đây phù hợp với yêu cầu đề bài : Kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A

  Chuyến về thăm quê ngoại

 • B

  Loài hoa em yêu thích

 • C

  Một người mà em yêu quý

 • D

  Cảnh đồng lúa buổi sáng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại các đề tài và xác định đề tài phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đề tài “Chuyến về thăm quê ngoại” là đề tài phù hợp.

close