Bài 99 : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 3 bài 99 : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

 

Phương pháp giải:

- Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

6491 – 2574

8072 – 168

8900 – 898 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép chia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số đường có lúc ban đầu trừ đi khối lượng đường đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

4550 – 1935 = 2615 (kg)

Đáp số : 2615kg. 

Bài 4

a) Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

- Độ dài cạnh AB là : ………….

- Độ dài cạnh AC là : ………….

b) Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC. 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ, đo độ dài các cạnh.

- Trung điểm của một đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai điểm đầu mút.

Lời giải chi tiết:

a) 

- Độ dài cạnh AB là : 4cm

- Độ dài cạnh AC là : 6cm.

b) Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC. 

 

Loigiaihay.com

 • Bài 100 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 101 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 VBT toán 3 bài 101 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 102 : Tháng - Năm

  Giải bài tập 1, 2 trang 19 VBT toán 3 bài 102 : Tháng - Năm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 103 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 20 VBT toán 3 bài 103 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 22, 23 VBT toán 3 bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close