Bài 105 : Vẽ trang trí hình tròn

Giải bài tập 1, 2 trang 24 VBT toán 3 bài 105 : Vẽ trang trí hình tròn tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ hình theo các bước sau (theo mẫu) :

Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC) 

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA)

 

Phương pháp giải:

Đọc từng bước và vẽ theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA. 

Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC) 

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA) 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tô màu trang trí hình đã vẽ ở bài 1 (chọn màu mà em thích). 

Phương pháp giải:

 Chọn màu yêu thích và tô vào các hình em vừa vẽ được.  

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close