Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học :

a) Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

Khối lớp Một có … học sinh ; khối lớp … có 160 học sinh.

b) Khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Bốn là … học sinh. 

Phương pháp giải:

- Đọc dãy số liệu rồi điền vào chỗ trống.

- Lấy số học sinh của khối lớp Bốn trừ đi số học sinh của khối lớp Hai.

Lời giải chi tiết:

a) Khối lớp Một có 140 học sinh, khối lớp Năm có 160 học sinh

b) Khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Bốn là 40 học sinh.

Bài 2

Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong ba ngày :

a) Ngày thứ nhất đã bán được … kg gạo tẻ và … kg gạo nếp.

b) Ngày thứ hai bán được tất cả … kg gạo tẻ và gạo nếp.

c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai … kg gạo tẻ và ít hơn ngày thứ hai … kg gạo nếp. 

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ngày thứ nhất bán được 3800kg gạo tẻ và 1200kg gạo nếp

b) Ngày thứ hai bán được tất cả 4300kg gạo tẻ và gạo nếp

c) Ngày thứ 3 bán được nhiều hơn ngày thứ hai 2300kg gạo tẻ và ít hơn ngày thứ hai 300kg gạo nếp.

Bài 3

 Số điểm 10 của lớp 3A đạt được trong bốn tháng như sau :

Tháng 9 : 185 điểm

Tháng 10 : 203 điểm

Tháng 11 : 190 điểm

Tháng 12 : 170 điểm

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

 Đọc các thông tin trong dãy số liệu rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49 VBT toán 3 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập phần 1, phần 2, trang 50 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra chương 3 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close