Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính :

639 : 3            492 : 4             305 : 5              179 : 6 

Phương pháp giải:

Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

 Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

 

 

849

7

 

 

358

5

 

 

429

8

 

 

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền thương và số dư vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số gói kẹo chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi thùng có số gói kẹo là :

405 : 9 = 45 (gói)

      Đáp số : 45 gói. 

Viết (theo mẫu) :

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

 

 

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

 

 

Phương pháp giải:

Một số giảm đi n lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close