Bài 147 : Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 3 bài 147 : Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

 

Phương pháp giải:

Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép nhân hai thừa số rồi điền giá trị của tích vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển bao nhiêu quyển vở lên miền núi ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lần đầu     : 18 250 quyển vở

Lần hai     : gấp 3 lần đầu

Cả hai lần : ... quyển vở ?

- Tìm số quyển vở lần thứ hai chuyển được.

- Tìm số quyển vở cả hai lần chuyển được. 

Lời giải chi tiết:

Số quyển vở lần sau chuyển được là : 

18250 ⨯ 3 = 54750 (quyển)

Số quyển vở sau hai lần chuyển là :

18250 + 54750 = 73000 (quyển)

Đáp số : 73000 quyển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close