Bài 114 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 114 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân, suy luận để tìm kết quả của phép chia trong cùng một cột. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

1253 : 2                                        2714 : 3

2523 : 4                                        3504 : 5 

Phương pháp giải:

 Đặt tính và tính phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Trong ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số vận động viên trong 7 hàng : Lấy số vận động viên của mỗi hàng nhân với 7.

- Lấy số vận động viên vừa tìm được chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

7 hàng có tất cả số vận động viên là :

                171 ⨯ 7 = 1197 (người)

Khi chuyển thành 9 hàng, số người có trong một hàng là :

               1197 : 9 = 133 (người)

                                 Đáp số : 133 người.

Bài 4

 Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng \(\displaystyle {1 \over 3}\) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó. 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Chiều dài    : 234m

Chiều rộng : \(\displaystyle {1 \over 3}\) chiều dài

Chu vi       : ...m ?

- Tìm chiều rộng : Lấy chiều dài của khu đất chia cho 3.

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là :

                234 : 3 = 78 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật đó là :

               (234 + 78) ⨯ 2 = 624 (m) 

                                     Đáp số : 624m.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close