Bài 57 : Bảng chia 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 3 bài 57 : Bảng chia 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống :

Số bị chia

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Số chia

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm theo bảng chia 8 rồi điền thương tìm được vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Số chia

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bài 2

Tính nhẩm :

8 ⨯ 2              8 ⨯ 4              8 ⨯ 7             8 ⨯ 5

16 : 8            32 : 8             56 : 8           40 : 8

16 : 2            32 : 4             56 : 7           40 : 5 

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm kết kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 8.

- Dựa vào phép nhân ta tính nhẩm được kết quả của các phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

8 ⨯ 2 = 16            8 ⨯ 4 = 32            8 ⨯ 7 = 56           8 ⨯ 5 = 40

16 : 8 = 2            32 : 8 = 4             56 : 8 = 7            40 : 8 = 5

16 : 2 = 8            32 : 4 = 8             56 : 7 = 8            40 : 5 = 8

Bài 3

Có 48 con thỏ nhốt đều vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Để tìm số con thỏ ở mỗi chuồng ta lấy 48 chia cho 8. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi chuồng có số con thỏ là :

48 : 8 = 6 (con)

Đáp số : 6 con. 

Bài 4

Có 48 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 con thỏ. Hỏi có mấy chuồng thỏ ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Để tìm số chuồng thỏ ta lấy số con thỏ có tất cả chia cho số thỏ ở mỗi chuồng.

Lời giải chi tiết:

Có số chuồng thỏ là :

48 : 8 = 6 (chuồng)

Đáp số : 6 chuồng. 

 Loigiaihay.com

 • Bài 58 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 3 bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 3 bài 60 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 61 : Bảng nhân 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 3 bài 61 : Bảng nhân 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 62 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close