Bài 83 : Hình vuông

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tô màu hình vuông trong các hình sau :

 

Phương pháp giải:

Tìm hình vuông trong các hình đã cho rồi tô màu. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Đo rồi ghi số đo độ dài mỗi cạnh hình vuông:

Phương pháp giải:

 Dùng thước thẳng đo độ dài của các cạnh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình vuông :

Phương pháp giải:

 Đếm số ô vuông rồi dùng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm một đoạn thẳng thích hợp để tạo thành hình vuông. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a) Vẽ hình theo mẫu :

b) Dùng ê ke kiểm tra các góc vuông có trong hình mẫu, rồi ghi tên các góc vuông đó vào chỗ chấm :

    Các góc vuông đó là : Góc đỉnh A ; cạnh AM, AQ .............

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ và bút chì, đếm số ô vuông rồi vẽ theo mẫu.

b) Đặt cạnh góc vuông của ê ke vào các góc của hình vuông.

    Đọc tên các góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Các góc vuông đó là :

Góc đỉnh A ; cạnh AM, AQ. 

Góc đỉnh B ; cạnh BM, BN.

Góc đỉnh C ; cạnh CP, CN.

Góc đỉnh D ; cạnh DP, DQ.

Góc đỉnh M ; cạnh MQ, MN.

Góc đỉnh N ; cạnh NM, NP.

Góc đỉnh P ; cạnh PN, PQ.

Góc đỉnh Q ; cạnh QP, QM. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài