Bài 51 : Bảng nhân 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 VBT toán 3 bài 51 : Bảng nhân 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

8 ⨯ 1          8 ⨯ 3           8 ⨯ 5            8 ⨯ 7             8 ⨯ 9

8 ⨯ 2          8 ⨯ 4           8 ⨯ 6            8 ⨯ 8             8 ⨯ 10 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 ⨯ 1 = 8          8 ⨯ 3 = 24         8 ⨯ 5 = 40            8 ⨯ 7 = 56           8 ⨯ 9 = 72

8 ⨯ 2 = 16        8 ⨯ 4 = 32         8 ⨯ 6 = 48            8 ⨯ 8 = 64           8 ⨯ 10 = 80

Bài 2

 Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số bánh trong mỗi hộp nhân với 7. 

Lời giải chi tiết:

7 hộp như thế có số cái bánh là :

8 ⨯ 7 = 56 (cái)

Đáp số : 56 cái. 

Bài 3

Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn trong một tổ nhân với số tổ. 

Lời giải chi tiết:

Lớp 3A có số bạn là :

8 ⨯ 3 = 24 (bạn)

Đáp số : 24 bạn. 

Bài 4

Tính nhẩm :

8 + 8                                  32 + 8                       56 + 8

16 + 8                                40 + 8                        64 + 8

24 + 8                                48 + 8                        72 + 8 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính mà không cần dùng nháp rồi điền kết quả vào chỗ trống.

(Dựa vào bảng nhân 8)

Lời giải chi tiết:

8 + 8 = 16                     32 + 8 = 40                 56 + 8 = 64

16 + 8 = 24                   40 + 8 = 48                 64 + 8 = 72

24 + 8 = 32                    48 + 8 = 56                72 + 8 = 80

Bài 5

Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

Hãy xếp thành hình sau :

Phương pháp giải:

 Chia hình đã cho thành các hình tam giác giống với hình tam giác đã cho, từ đó tìm được cách xếp hình.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài