Bài 111 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 3 bài 111 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia và trình bày theo dạng đặt tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Mỗi xe tải cần phải lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải như thế và còn thừa mấy bánh xe ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

6 bánh xe : 1 xe

1280 bánh xe : ... xe ? thừa ... bánh xe ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 1280 chia cho 8, thương của phép chia đó là số xe lắp được, số dư là số bánh xe còn thừa.

Lời giải chi tiết:

1280 bánh xe lắp được nhiều nhất số xe và còn thừa số bánh xe là :

    1280 : 6 = 213 (xe) dư 2 bánh

           Đáp số : 213 xe dư 2 bánh xe.

Bài 3

Tìm \(x\) :

a) \(x \times 6 = 1266\)

b) \(7 \times x = 2884\) 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Lời giải chi tiết:

a).

\(\eqalign{
 x \times 6 &= 1266 \cr 
x &= 1266:6 \cr 
x & = 211 \cr} \)         

b)

\(\eqalign{
 7 \times x &= 2884 \cr 
 x &= 2884:7 \cr 
x&= 412 \cr} \)

Bài 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

 

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Phương pháp giải:

 Chia hình cần xếp thành các hình tam giác bằng với hình tam giác ban đầu, từ đó tìm được cách ghép hình.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close