Bài 148 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 3 bài 148 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

12125 x 3                20516 x 4

10513 x 5                12008 x 6 

Phương pháp giải:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển bao nhiêu quyển sách đến vùng lũ lụt ? 

Phương pháp giải:

- Tính số sách chuyển trong đợt đầu.

- Tím số sách chuyển trong đợt sau : Lấy số sách dự định chuyển trừ đi số sách chuyển trong đợt đầu.

Lời giải chi tiết:

Số quyển sách được chuyển trong đợt đầu là:

        20530 x 3 = 61590 (quyển)

Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là:

       87650 – 61590 = 26060 (quyển)

                    Đáp số: 26060 quyển

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức :

a) 21018 x 4 + 10975 =

b) 10819 x 5 – 24567 =

c) 12345 + 10203 x 7 =

d) 98765 – 15026 x 4 = 

Phương pháp giải:

 Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ đi thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 21018 x 4 + 10975 = 84072 + 10975

                                 = 95047

b) 10819 x 5 – 24567 = 54095 – 24567

                                = 29528

c) 12345 + 10203 x 7 = 12345 + 71421

                                = 83766

d) 98765 – 15026 x 4 = 98765 – 60104

                                = 38661

Bài 4

 Tính nhẩm :

2000 x 2 = ...              10000 x 2 = ...

2000 x 4 = ...              11000 x 3 = ...

2000 x 5 = ...              12000 x 4 = ... 

Phương pháp giải:

Nhân thừa số thứ hai với các chữ số khác 0 của thừa số thứ nhất rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 2000 x 2 = 4000;      10000 x 2 = 20000

2000 x 4 = 8000;        11000 x 3 = 33000

2000 x 5 = 10000;      12000 x 4 = 48000

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close