Bài 75 : Làm quen với biểu thức

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 VBT toán 3 bài 75 : Làm quen với biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a) 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b) 261 – 100 = ….

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là …..

c) 22 ⨯ 3 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là …….

d) 84 : 2 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là …….. 

Phương pháp giải:

Tính giá trị của biểu thức rồi điền vào chỗ trống theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b) 261 – 100 = 161

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là 161

c) 22 ⨯ 3 = 66

Giá trị của biểu thức 22 ⨯ 3 là 66

d) 84 : 2 = 42

Giá trị của biểu thức 84 : 2 là 42

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức của vế trái.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Viết số thích hợp vào ô trống :

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của biểu thức.

- Điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

30

120

155

197

21

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close